Zaproszenie na warsztaty na Lubelszczyźnie - OTOP
IX Posiedzenie Komitetu Sterującego
5 listopada 2014
Poszukujemy specjalisty ds. komunikacji internetowej i marketingu
1 grudnia 2014
Pokaż wszystkie
Zaproszenie na warsztaty na Lubelszczyźnie

Zapraszamy na warsztaty, które realizowane będą w ramach projektu KIK/25 ,,Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”.

Chcieliśmy zaprosić na nie współpracujących z nami w ramach tego projektu wolontariuszy oraz  inne  osoby mające doświadczenie w monitoringu ptaków z terenu województwa lubelskiego, które są gotowe podjąć z nami współpracę w kolejnych sezonach badawczych.

Tematem warsztatów  będzie przedstawienie wstępnych wyników wpływu różnych praktyk rolnych na zbiorowiska roślinne i zwierzęta w skali województwa lubelskiego jak również całego kraju. Zapoznamy się z perspektywą nowych programów rolnośrodowiskowych i będziemy dyskutować nad wprowadzeniem metodyki liczeń punktowych.

Warsztaty odbędą się 29-30 listopada 2014 roku w hotelu „Rusałka” w Okunince VIII/10, http://hotelrusalka.com.pl

Rozpoczęcie o godzinie 10.00. Pierwszego dnia planujemy część wykładową, drugiego terenową.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa do  21.11.2014 do godz. 12.00. W tym celu należy wypełnić formularz i przesłać go na adres: bernadetta.wolczuk@otop.org.pl.

Osoby, które do tej pory nie współpracowały z nami, przy realizacji projektu KIK/25 ,,Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”, prosimy o wypełnienie dodatkowej ankiety, pozwalającej zakwalifikować Państwa do udziału w warsztatach.

 

OTOP pokrywa koszty:
-zakwaterowania
-wyżywienia
-dojazdu na miejsce warsztatów w obrębie województwa lubelskiego

 

Organizacja warsztatów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl