Ptasie wyspy w kopalniach grupy Górażdże - OTOP
Spotkanie Poznańskiej Grupy OTOP – 18 marca 2015
14 marca 2015
Spotkanie Leszczyńskiej Grupy OTOP – 21 marca 2015
18 marca 2015
Pokaż wszystkie
Ptasie wyspy w kopalniach grupy Górażdże

OTOP rozpoczął realizację projektu „Wzmocnienie roli zbiorników wodnych w kopalniach grupy Górażdże jako ostoi dla ptaków gniazdujących na wyspach”. Po raz pierwszy w Polsce zastosowana będzie technologia budowy betonowych, sztucznych wysp dla ptaków.

Głównym celem projektu jest stworzenie nowych oraz poprawa jakości już istniejących siedlisk zlokalizowanych na wyspach w 3 kopalniach koncernu Górażdże: Malerzowice, Nowogród Bobrzański i Wójcice. Zaplanowane działania i prace na zbiornikach wodnych będą sprzyjać rozwojowi populacji rybitw i mew. W kopalni Malerzowice poprzez odcięcie nasady półwyspu powstanie piaszczysta wyspa: potencjalnie świetne siedlisko lęgowe rybitw. W Nowogrodzie Bobrzańskim zwodowane i zakotwiczone w dnie platformy zbudowane z mieszanki betonu i polistyrenu pełnić będą funkcje sztucznych wysp dla mew i rybitw. Dodatkowo, w Wójcicach i Malerzowicach istniejące już, ale zarastające w wyniku sukcesji naturalnej wyspy zostaną oczyszczone z krzewów i płatów trzciny, a na ich powierzchni utworzone zostaną niewielkie żwirowe plaże sprzyjające gniazdowaniu rybitw.

Odkrywkowe wydobywanie surowców mineralnych w fazie eksploatacji przyczynia się z reguły do niszczenia naturalnych siedlisk przyrodniczych. Jednak w okresie poeksploatacyjnym mogą powstawać tam cenne przyrodniczo siedliska (tzw. siedliska zastępcze, habitat analogues)   wykorzystywane m.in. przez ptaki jako miejsca rozrodu. Wśród tych siedlisk szczególnie ważne są zbiorniki wodne i wyspy, na których gnieżdżą się niekiedy rzadkie i wymagające ochrony gatunki. Na wyspach w kopalniach grupy Górażdże stwierdzono m.in. lęgi rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, mewy czarnogłowej czy sieweczki rzecznej.

Projekt „Wzmocnienie roli zbiorników wodnych w kopalniach grupy Górażdże jako ostoi dla ptaków gniazdujących na wyspach” realizowany jest w 2015 r. w ramach programu BirdLife – HeidelbergCement dotyczącego ochrony różnorodności biologicznej (HeidelbergCement Biodiversity Conservation Programme), a jego dofinansowanie zapewnia Grupa Górażdże.
Unknown

Fot. Tomasz Wilk, Piaszczysty półwysep w Malerzowicach

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl