Raport Bird Life „Halfway there?” - OTOP
Stoisko Promocyjne OTOP na Lubelskim Wyścigu Kaczek
8 czerwca 2015
Sprzedaż działki w Bolesławicach!
11 czerwca 2015
Pokaż wszystkie
Raport Bird Life „Halfway there?”

Różnorodność biologiczna to podstawa naszej planety. Jednak wiele gatunków walczy o przetrwanie i jest zagrożonych wyginięciem. Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej do roku 2020 to dziesięcioletni plan Komisji Europejskiej dotyczący działań, jakie muszą być podjęte przeciw wszystkim kluczowym czynnikom powodującym utratę różnorodności biologicznej, w celu ochrony siedlisk i gatunków o krytycznym znaczeniu dla Europy.

W połowie naszej drogi ku 2020 roku, BirdLife przygotował sprawozdanie „Halfway there?” i bardzo dokładnie przygląda się, w jakim miejscu Europa jest dziś.

Gdy spojrzymy z perspektywy – UE nie dostaje oceny bardzo dobrej. To prawda, że ​​niektóre gatunki, które znikają, jak bobry, żurawie, wilki i orły – zaczęły wracać w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Stało się tak w dużej mierze dzięki prawodawstwu UE, czyli dyrektywom siedliskowej i ptasiej, które są podstawą ochrony przyrody w Europie.

Ale jest też oczywiste, że jesteśmy daleko od zatrzymania utraty różnorodności biologicznej, ponieważ wiele roślin i zwierząt nadal jest zagrożonych wyginięciem. Więcej niż 20% gatunków i ponad 30% siedlisk przyrodniczych chronionych na mocy przepisów unijnych dziś jest w gorszej kondycji w porównaniu do 2010 r. Co się dzieje?

Powodem na pewno nie jest brak prawa. Ale prawo – jak wszystkie narzędzia – po prostu nie działa, jeśli nie jest odpowiednio wykorzystywane. To właśnie dzieje w niektórych państwach członkowskich, na przykład jeśli chodzi o nielegalne zabijanie ptaków lub niszczenie obszarów Natura 2000. Te państwa członkowskie zignorowały przepisy i nie zostaną za to pociągnięte do odpowiedzialności. Innym ważnym problemem jest brak środków finansowych na szczeblu państw członkowskich i UE, które są niezbędne, aby zarządzać obszarami Natura 2000.

Jesteśmy w połowie drogi do 2020 roku i mamy jeszcze dużo do zrobienia.

 

Pełna wersja Raportu Bird Life „Halfway there?” (ang.) – do pobrania.

fot. Cezary Korkosz

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl