O żurawiach i czaplach w Gdańsku
3 stycznia 2016
Apelujemy do premier Beaty Szydło o ochronę Puszczy Białowieskiej
15 stycznia 2016
Pokaż wszystkie
Zimowe liczenie głowienek

Międzynarodowa Grupa Badania Kaczek (Duck Specialist Group) działająca przy Wetlands International, zaprasza obserwatorów z Europy do udziału w styczniowym demograficznym badaniu głowienek.

W Europie obserwuje się stały spadek liczebności głowienki, przy czym powody tego zjawiska nie są do końca jasne. Spadek może wynikać zarówno ze zwiększonej śmiertelności ptaków dorosłych, jak również ze zmniejszonej produktywności. Styczniowa akcja ma na celu lepsze zbadanie europejskich głowienek, które może pomóc w opracowaniu nowych działań na rzecz ich ochrony.

W zimowych koncentracjach kaczek występuje wyraźna dysproporcja płci. Dla większości gatunków, w tym głowienek, główne lęgowiska znajdują się na północy i tam też, na najlepszych zimowiskach, w zgrupowaniach dominują samce, wypierające samice na tereny leżące bardziej na południe. Przewaga samców wynika również z wcześniejszego rozpoczynania jesiennej wędrówki, związanego z brakiem konieczności opieki nad potomstwem. Zwiększona ilość trudów wędrówki, połączona z wysokim ryzykiem zaatakowania przez drapieżniki w sezonie lęgowym, sprawiają, że wśród dorosłych kaczek liczba samic jest znacznie mniejsza niż liczba samców, choć na etapie wylęgania się z jajek stosunek płci wśród piskląt wynosi niemal 1:1.

Problem dotyczy wielu gatunków, u których obserwowany jest spadek liczebności. W styczniu 2016 naukowcy z Grupy Badania Kaczek planują zaprosić do akcji zbierania danych na temat głowienek, a w przyszłości być może podobną akcją zostaną objęte także inni przedstawiciele tej grupy ptaków.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy we wpisie do systemu ornitho.pl podać następujące informacje dotyczące głowienki:

  1. Liczbę wszystkich osobników
  2. Liczbę samic
  3. Liczbę samców

Do podania informacji z punktów 2-3 prosimy użyć opcji “Dodatkowe informacje”. Suma osobników z punktów 2-3 nie musi być tożsama z liczbą wszystkich osobników (nie zawsze możliwe jest określenie płci wszystkich ptaków w stadzie).

Jeśli w lokalizacji, której przypisano obserwacje, znajduje się więcej niż jeden typ siedliska wodnego, prosimy o zaznaczenie w komentarzu, którego siedliska dotyczyła obserwacja. Do wyboru:

  • mały zbiornik wodny (staw/oczko wodne)
  • naturalne jezioro
  • sztuczny zbiornik wodny
  • żwirownia
  • rzeka
  • zatoka morska

Zachęcamy do styczniowego liczenia głowienek i dzielenia się nimi przez ornitho.pl

fot. Cezary Korkosz

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl