Nowy numer „Ptaków” rozesłany
24 czerwca 2016
Nie żyje nasz kolega, br. Antoni Marczewski
12 lipca 2016
Pokaż wszystkie
Sami nie damy rady! BirdLife po Brexit

„Lying, thinking

Last night

How to find my soul a home…”

…”I came up with one thing

And I don’t believe I am wrong

That nobody

But nobody

Can make it out here alone”

 

Te proste słowa wiersza Maya’i Angelou, amerykańskiej poetki walczącej o prawa obywatelskie, głoszą fundamentalną prawdę, że ​​człowiekowi – jako gatunkowi – potrzebne są relacje, współpraca i wspólnota. Ekologia uczy nas, że nikt nie da sobie rady sam, od pojedynczych ludzi do całych państw.

Brexit to trauma dla nas wszystkich, którzy w to wierzyliśmy. Wierzyliśmy w Europę i jej potencjał, aby czynić lepszym życie wszystkich europejskich obywateli. Dla nas, w BirdLife Europe, jest to jeszcze bardziej szokujące. Na co dzień jesteśmy związani z unijnymi politykami i polityką na rzecz przyrody w Europie, wiemy więc z pierwszej ręki jako pozytywną siłą była Unia. Jej ustawodawstwo i finansowanie stały się siłą napędową dla naszego pokolenia chroniąc bioróżnorodność naszego kontynentu, w tym także Wielkiej Brytanii. Prawodawstwo UE stanowi podstawę wielu sukcesów i postępu w dziedzinie ochrony przyrody. Po głosowaniu w Wielkiej Brytanii, chmury wątpliwości i niepokoju zawisły nad naszymi wysiłkami.

Obie brytyjskie kampanie referendalne były krytykowane za opieranie się raczej na retoryce niż faktach. Trzeba jednak przyznać, że kampania „Leave” przekonała połowę Brytyjczyków. Większość wyraźnie wyraziła swoje zniechęcenie „systemem” i widzi UE jako wcielenie tego, czego się obawia: czy jest to globalizacja, niekontrolowana imigracja czy trudności gospodarcze i zmiany, które wpływają na ich codzienne życie, ale są zbyt skomplikowane, aby je zrozumieć i zbyt odległe, aby na nie wpływać.

Europa już od jakiegoś czasu zmaga się z kryzysem gospodarczym i finansowym, spiera się, jak radzić sobie z uciekinierami pukającymi do jej drzwi i stoi w obliczu politycznego paraliżu. Brexit to ryzyko zmiany kursu dla całego kontynentu z nieprzewidywalnymi konsekwencjami.

A jednak Unia Europejska jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Historia pokazała nam niebezpieczeństwa wynikające z wąskiego myślenia i oddania głosu politykom i demagogom, którzy mogą rozbić nasze społeczeństwo, postawić grupę przeciwko grupie, zamiast pracować razem dla wspólnej sprawy. Naszym zdaniem, ogromnych wyzwań społecznych i środowiskowych naszych czasów nie mogą rozwiązać małe, rozdrobnione państwa narodowe rywalizujące ze sobą w grze o sumie mniejszej niż zero.

Unia Europejska odgrywała ważną rolę w zakresie walki o prawa człowieka na całym kontynencie, zapewniając równość, wolność poruszania się, wyższe standardy w opiece zdrowotnej i produkcji żywności, ale jakoś zapomniała o dziesięcioleciach pokoju między narodami. Narodami, które w przeszłości niestety zbyt często brutalnie ścierały się ze sobą, a miliony z nich traciło życie.

W naszych wysiłkach zmierzających do ochrony i wzmocnienia natury te korzyści z dotychczasowych osiągnięć  i dalszy potencjał widać lepiej niż gdziekolwiek indziej. Natura i ptaki nie znają granic. Dlatego też nasze wspólne środowisko jest najbardziej widowiskową areną, gdzie ponadnarodowa współpraca ma zasadnicze znaczenie. Zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej i ekosystemów to ryzyko uszkodzenia naszej planety, która w najbliższej przyszłości może stać się częściowo niezdatna do zamieszkania. Unijne prawodawstwo chroniące przyrodę może powstrzymać najgorszy ze scenariuszy. Potrzebujemy silnej UE do wdrożenia ekologicznej transformacji w naszej gospodarce i społeczeństwie. Potrzebujemy UE, która jest całkowicie zreformowana i zbliża się do potrzeb swoich obywateli:

  • Zarówno UE, jak i rządy krajowe pilnie muszą ponownie zdobyć legitymację demokratyczną, pokazując, że służą interesom swoich obywateli, a nie niejasnym elitom.
  • Większość obywateli naszego kontynentu chce, aby w naszym systemie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów ochrona przyrody i równowagi ekologicznej były zasadniczym filarem. W BirdLife wiemy jak ważna jest współpraca europejska, aby to osiągnąć. Decydenci i obywatele muszą nadal pracować razem, aby chronić nasz wspólny kapitał naturalny.
  • Ideologiczna deregulacja nie powiodła się. Obietnice ograniczenia biurokracji i przywrócenia zasad nie złagodziły populistycznych nastrojów. Nie musimy ograniczać biurokracji. Potrzebujemy dobrych ustaw, które są prawidłowo egzekwowane i realizowane tak, że chronią i wzmacniają pozycję obywateli. Karykatury ustaw chroniących nasze prawa, zdrowie i bezpieczeństwo nie zastąpią inteligentnej polityki i przywództwa politycznego.
  • Gdy rządy, w tym unijny, nadal będą ignorować fakty i dowody zdyskredytują w ten sposób kształtowanie polityki opartej na faktach oraz dadzą legitymizację niebezpiecznym i nieprzewidywalnym nieracjonalnym siłom. Potrzebny jest wspólny wysiłek, aby umieścić fakty i dowody z powrotem w centrum tworzenia polityki.
  • Z drugiej strony – nie możemy dłużej ukrywać decyzji społecznych za technokratycznymi argumentami. Polityka ma zwycięzców i przegranych, ale decyzje muszą być podejmowane otwarcie. Otwarta debata, rzetelny, oparty na faktach i przejrzysty przekaz są podstawą zdrowej demokracji.
  • Także ludzie muszą być traktowani z szacunkiem i zostać wysłuchani, kiedy oddają swój głos, a także mieć swobodę wyrażania siebie w głosowaniu krajowym i w konsultacjach z UE.

Po Brexit UE nie może po prostu iść dalej i mieć nadzieję na przetrwanie. Potrzebujemy debaty społecznej o tym, jakiej Europy chcemy. Jesteśmy głęboko przekonani, że większość obywateli w całej Europie oraz w Wielkiej Brytanii, niezależnie od swoich poglądów na temat UE i jej instytucji, popiera ideę społeczeństwa opartego na sprawiedliwości i solidarności, pozostawiającego następnym pokoleniom zdrową i spokojną planetę. Ale debata musi się odbyć, aby w drodze dyskusji wygrały argumenty godne ponad 500 milionowej społeczności w naszych demokracjach, godne zasad, dla których kiedyś mężczyźni i kobiety walczyli i ginęli, a które stały się podstawą tego wyjątkowego rozwiązania dla zapewnienia zrównoważonej przyszłości, pokoju i dobrobytu na naszym kontynencie.                                                                                                                                    

“Storm clouds are gathering

The wind is gonna blow

The race of man is suffering

And I can hear the moan,

’Cause nobody,

But nobody

Can make it out here alone”

 

Tak jak wielu teraz w Europie – widzimy gromadzące się burzowe chmury, czujemy wiejący wiatr. Ale wierzymy także w to marzenie, które jest istotą partnerstwa BirdLife. Nie możemy zrobić tego sami!

W BirdLife Europe, jesteśmy absolutnie zdeterminowani, by wspólnie wnieść w tę debatę nasze doświadczenie, głosy wielu naszych członków, nasz wielki entuzjazm, aby pomóc w budowaniu lepszej przyszłości dla wszystkich żyjących gatunków.
 

Dołącz do nas w tym epokowym wyzwaniu!

Zespół BirdLife Europe and Central Asia

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl