Konferencja otwierająca projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka” - OTOP

Konferencja otwierająca projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”

Europejskie Dni Ptaków – relacje z obserwacji
10 października 2016
Lithuanians and Belorussians join forces to save Aquatic warbler from extinction
14 października 2016
Pokaż wszystkie
Konferencja otwierająca projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”

Rezerwat Beka (województwo pomorskie, gmina Puck) gościł w czasie Europejskich Dni Ptaków osoby chcące poznać niezwykłą przyrodę tego miejsca, a także wziąć udział w konferencji otwierającej projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody”. Spotkanie miało miejsce w sobotę, 1 października 2016 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, we współpracy trzech partnerów: Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (partner wiodący), Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zadania projektu będą wdrażane do grudnia 2018 roku. Podstawowe cele projektu to: uregulowanie ruchu turystycznego na terenie rezerwatu poprzez stworzenie infrastruktury skuteczniej chroniącej siedliska Beki, podniesienie społecznej akceptacji dla idei i metod ochrony rezerwatu oraz kontynuacja działań z zakresu ochrony czynnej, tj. ekstensywnego gospodarowania rolniczego w rezerwacie.

Pierwszym wydarzeniem tego dnia były dwie wycieczki po Bece, poprowadzone przez przewodników OTOP – Floriana Kowalczuka, kierownika rezerwatu Beka i Dariusza Ożarowskiego, lidera Trójmiejskiej Grupy OTOP. W wycieczkach wzięło udział łącznie około 30 osób, w tym młodzież szkolna i osoby zgłaszające się indywidualnie. Uczestnicy wycieczek przeszli trasę ścieżki edukacyjnej wytyczonej w rezerwacie o długości 4,5 km. W czasie spaceru mogli zapoznać się z chronionymi tutaj cennymi nadmorskimi siedliskami przyrodniczymi oraz obserwować migrujące w tej chwili ptaki, dla których Beka jest ważnym miejscem odpoczynku i żerowania w czasie ich wędrówki na zimowiska leżące na zachodzie i południu Europy, a także w Afryce. Tego dnia ptaki dopisały, a obserwatorzy mogli zobaczyć m.in. krwawodzioba, biegusy zmienne i krzywodziobe, siewnice, kszyki, czaple białe, zgromadzenie gągołów oraz świstunów na wodach Zatoki oraz krążącego nad Beką bielika.

Po wycieczce odbyła się konferencja. Oprócz partnerów projektu wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji, których zaangażowanie i współpraca są istotne dla powodzenia działań dla rezerwatu, m.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Pucku, Urzędu Gminy Puck, Zespołu Pomorskich Parków Krajobrazowych, Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Wędkarskiego. W trakcie konferencji przedstawione zostały założenia projektu i informacje dotyczące rezerwatu – jego walorów przyrodniczych, zagrożeń dla ich zachowania oraz prowadzonych działań ochronnych: od początku podjęcia wyzwania przez OTOP w latach 90. XX w. aż po dziś dzień. Uczestników konferencji gościła Osada Łowców Fok Park Kulturowy w Rzucewie, której gospodarzem jest pan Krzysztof Garstkowiak, sołtys wsi Osłonino, a jednocześnie wielki miłośnik historii tego regionu. Obiekt na spotkanie użyczyła Gmina Puck, po raz kolejny wspomagając OTOP w realizacji działań wokół Beki. Dyskusja zamykająca spotkanie wskazała możliwości pogłębiania współpracy instytucji reprezentowanych na konferencji dla skuteczniejszej ochrony Beki.

Prezentacje z konferencji:

Informacja o projekcie (FRUG)
Walory przyrodnicze Beki
W krainie ptaków Beki
Zagrożenia dla przyrody w rezerwacie Beka
Działania ochronne w rezerwacie Beka

logo-fundusz-europejskie_um

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

 

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. M. Chmielarz-Podejko

Fot. Monika Ziółek

Fot. Monika Ziółek

Fot. K. Garstkowiak

Fot. K. Garstkowiak

Fot. K. Garstkowiak

Fot. K. Garstkowiak

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl