Zapraszamy na Walne Zebranie Członków 16 IX 2017
23 sierpnia 2017
Kibicujcie nam na Biebrzańskich Sianokosach!
6 września 2017
Pokaż wszystkie
Ecotone wspiera portal Ornitho.pl

Portal Ornitho.pl, służący do zbierania danych o liczebności i rozmieszczeniu ptaków, otrzymał wsparcie od firmy Ecotone. Pomoc finansowa zapewni utrzymanie portalu przez kolejny rok.

Ornitho to uniwersalne narzędzie łatwego gromadzenia i przetwarzania danych o występowaniu wszystkich ptaków na terenie kraju. System Ornitho posiada szerokie możliwości techniczne przydatne przy wprowadzaniu obserwacji, zarządzaniu bazą i analizie danych. Może być wykorzystywany na urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji NaturaList.

Głównym źródłem informacji są wprowadzane do bazy obserwacje dokonane w czasie wyjścia w teren lub przy okazji innych czynności (np. podróży pociągiem). Przy dużej liczbie obserwacji informacje te są równie wartościowe, co obserwacje zbierane z użyciem standaryzowanych, planowych technik i pozwalają uzyskać aktualny obraz sytuacji (występowanie, trendy liczebności) większej liczby gatunków niż obserwacje planowe.

System przetwarza wprowadzone obserwacje udostępniając użytkownikom mapy stwierdzeń poszczególnych gatunków w określonym przedziale czasu oraz szereg innych wizualizacji danych. Poza obserwacjami przygodnymi, system pozwala również łatwo rejestrować i gromadzić dane zebrane w standaryzowany sposób, np. w ramach programów monitoringowych czy projektów atlasowych.

Portal ornitho.pl został udostępniony obserwatorom w Polsce 6 maja 2015 roku. W 2016 r. swoje obserwacje wprowadziło w nim ponad 700 obserwatorów, a portal zgromadził prawie 300 000 obserwacji. Ornitho wprowadził nową jakość w notowaniu obserwacji. Pozwolił użytkownikom na wprowadzanie dokładniejszych informacji o obserwowanych ptakach, np. precyzyjnych lokalizacji stwierdzeń, dodawanie kryteriów lęgowości i list obserwacji. Nowością jest też możliwość notowania ptaków za pomocą urządzeń mobilnych bezpośrednio w terenie. Aktualnie około 23.8% wszystkich obserwacji jest wprowadzanych za pomocą aplikacji NaturaList.

Dowiedz się więcej

Załóż własne konto na ornitho.pl

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl