KE wnioskuje o kary finansowe za nielegalną wycinkę w Puszczy Białowieskiej
11 września 2017
Spacery z okazji EDP
19 września 2017
Pokaż wszystkie
Decyzje Walnego Zebrania Członków OTOP

Walne Zebranie Członków OTOP odbyło się 16 września 2017 r. w Raszynie. Nową Prezes Zarządu na kadencję 2017-2020 została wybrana Beata Kojtek. Wiceprezesem został Jarosław Krajewski. Członkowie Zarządu to: Dariusz Bukaciński, Adam Olszewski i Gerard Sawicki.

Wybrano także nowy skład Komisji Rewizyjnej, w której znaleźli się: Zbigniew Florczuk (przewodniczący), Agnieszka Kuczyńska oraz Ewa Woroniecka.

Walne Zebranie Członków podjęło m.in. uchwałę o wezwaniu do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej i zaapelowało do Rządu RP o podjęcie dialogu z organizacjami sprzeciwiającymi się prowadzonej ingerencji w środowisko przyrodnicze oraz kierowanie się aktualną wiedzą naukową przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Walne Zebranie Członków, jako najwyższa władza OTOP działającego w ramach Koalicji Ratujmy Rzeki, podjęło także uchwałę sprzeciwiającą się planom rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce i stwierdziło, że planowana zamiana swobodnie płynących polskich rzek na sztuczne, techniczne drogi wodne jest sprzeczna z zasadą zrównoważonego rozwoju, wpisaną w art. 5 Konstytucji RP.

Podjęto także uchwałę sprzeciwiającą się planom przekopu Mierzei Wiślanej oraz uchwałę podnoszącą konieczność wzmocnienia ochrony Puszczy Karpackiej.

Zobacz prezentację o naszych działaniach w ostatnich 3 latach

Dziękujemy Członkom za przybycie!

Walne Zebranie Członków OTOP 2017

Dariusz Bukaciński, Beata Kojtek, Gerard Sawicki na WZC 2017

Fot. Archiwum OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl