Decyzje Walnego Zebrania Członków OTOP - OTOP
KE wnioskuje o kary finansowe za nielegalną wycinkę w Puszczy Białowieskiej
11 września 2017
Spacery z okazji EDP
19 września 2017
Pokaż wszystkie
Decyzje Walnego Zebrania Członków OTOP

Walne Zebranie Członków OTOP odbyło się 16 września 2017 r. w Raszynie. Nową Prezes Zarządu na kadencję 2017-2020 została wybrana Beata Kojtek. Wiceprezesem został Jarosław Krajewski. Członkowie Zarządu to: Dariusz Bukaciński, Adam Olszewski i Gerard Sawicki.

Wybrano także nowy skład Komisji Rewizyjnej, w której znaleźli się: Zbigniew Florczuk (przewodniczący), Agnieszka Kuczyńska oraz Ewa Woroniecka.

Walne Zebranie Członków podjęło m.in. uchwałę o wezwaniu do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej i zaapelowało do Rządu RP o podjęcie dialogu z organizacjami sprzeciwiającymi się prowadzonej ingerencji w środowisko przyrodnicze oraz kierowanie się aktualną wiedzą naukową przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Walne Zebranie Członków, jako najwyższa władza OTOP działającego w ramach Koalicji Ratujmy Rzeki, podjęło także uchwałę sprzeciwiającą się planom rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce i stwierdziło, że planowana zamiana swobodnie płynących polskich rzek na sztuczne, techniczne drogi wodne jest sprzeczna z zasadą zrównoważonego rozwoju, wpisaną w art. 5 Konstytucji RP.

Podjęto także uchwałę sprzeciwiającą się planom przekopu Mierzei Wiślanej oraz uchwałę podnoszącą konieczność wzmocnienia ochrony Puszczy Karpackiej.

Zobacz prezentację o naszych działaniach w ostatnich 3 latach

Dziękujemy Członkom za przybycie!

Walne Zebranie Członków OTOP 2017

Dariusz Bukaciński, Beata Kojtek, Gerard Sawicki na WZC 2017

Fot. Archiwum OTOP

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl