Temat Rzeka | konkurs fotograficzny | 30 września – 6 stycznia 2020 - OTOP

Temat Rzeka | konkurs fotograficzny | 30 września – 6 stycznia 2020

II Zjazd Wolontariuszy OTOP | 18–20.10.2019 | Góry Stołowe
30 września 2019
Europejskie Dni Ptaków | wstępne wyniki z Europy
6 października 2019
Pokaż wszystkie
Temat Rzeka | konkurs fotograficzny | 30 września – 6 stycznia 2020

Kokoszka nad Bugiem, fot. Monika Klimowicz

Zachęcamy wszystkich fotografujących do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, zatytułowanym „Temat Rzeka”.

Tematem konkursu jest przyroda Wisły i jej doliny na odcinku w dół rzeki od linii Łaskarzew-Magnuszew do ujścia do Bałtyku oraz Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi, które planowana droga wodna E40 może nieodwracalnie zniszczyć oraz relacje człowiek – rzeka na tym obszarze (wg. mapy stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu).

Cele konkursu:
– udokumentowanie dziedzictwa przyrodniczego rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi,
– udokumentowanie działalności człowieka związanej z rzekami i ich dolinami,
– promocja tych miejsc jako ekosystemów przyrodniczo cennych i – jako takich – korzystnych dla człowieka,
– prowadzenie kampanii przeciwko budowie drogi wodnej E40, w tym edukacja na temat zagrożeń, jakie niesie planowane przekształcenie tych rzek w żeglowną drogę wodną E40 oraz na temat korzyści, jakie niosą dzikie naturalne rzeki i ich doliny.

Prosimy o nadsyłanie zdjęć, mieszczących się tematycznie w dwóch kategoriach:

  1. Przyroda i krajobraz
  2. Człowiek i rzeka

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres StopE40@otop.org.pl skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z załączonymi maksymalnie 5 plikami ze zdjęciami w formacie graficznym JPG, o wymiarach minimum: 2400 px szerokości na dłuższym boku zdjęcia.
Termin składania prac konkursowych mija 6 stycznia 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu „Temat Rzeka”

Regulamin konkursu „Temat Rzeka”
Mapa rzek, o których mowa w regulaminie konkursu
Formularz zgłoszeniowy konkursu

Patronem artystycznym konkursu jest Związek Polskich Fotografów Przyrody.

Patronem merytorycznym konkursu jest Koalicja Ratujmy Rzeki.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl