Temat Rzeka | konkurs fotograficzny | 30 września – 6 stycznia 2020

II Zjazd Wolontariuszy OTOP | 18–20.10.2019 | Góry Stołowe
30 września 2019
Europejskie Dni Ptaków | wstępne wyniki z Europy
6 października 2019
Pokaż wszystkie
Temat Rzeka | konkurs fotograficzny | 30 września – 6 stycznia 2020

Kokoszka nad Bugiem, fot. Monika Klimowicz

Zachęcamy wszystkich fotografujących do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, zatytułowanym „Temat Rzeka”.

Tematem konkursu jest przyroda Wisły i jej doliny na odcinku w dół rzeki od linii Łaskarzew-Magnuszew do ujścia do Bałtyku oraz Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi, które planowana droga wodna E40 może nieodwracalnie zniszczyć oraz relacje człowiek – rzeka na tym obszarze (wg. mapy stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu).

Cele konkursu:
– udokumentowanie dziedzictwa przyrodniczego rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi,
– udokumentowanie działalności człowieka związanej z rzekami i ich dolinami,
– promocja tych miejsc jako ekosystemów przyrodniczo cennych i – jako takich – korzystnych dla człowieka,
– prowadzenie kampanii przeciwko budowie drogi wodnej E40, w tym edukacja na temat zagrożeń, jakie niesie planowane przekształcenie tych rzek w żeglowną drogę wodną E40 oraz na temat korzyści, jakie niosą dzikie naturalne rzeki i ich doliny.

Prosimy o nadsyłanie zdjęć, mieszczących się tematycznie w dwóch kategoriach:

  1. Przyroda i krajobraz
  2. Człowiek i rzeka

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres StopE40@otop.org.pl skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z załączonymi maksymalnie 5 plikami ze zdjęciami w formacie graficznym JPG, o wymiarach minimum: 2400 px szerokości na dłuższym boku zdjęcia.
Termin składania prac konkursowych mija 6 stycznia 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu „Temat Rzeka”

Regulamin konkursu „Temat Rzeka”
Mapa rzek, o których mowa w regulaminie konkursu
Formularz zgłoszeniowy konkursu

Patronem artystycznym konkursu jest Związek Polskich Fotografów Przyrody.

Patronem merytorycznym konkursu jest Koalicja Ratujmy Rzeki.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl