Ministerstwo Infrastruktury i Wody Polskie dalej chcą budować drogę wodną na Wiśle | Informacja Koalicji Ratujmy Rzeki

Mokradła a zanieczyszczenia rolnicze #2 | zaproszenie na webinar
15 stycznia 2023
Powstrzymajmy nową katastrofę w Odrze! Komunikat Koalicji Czas na Odrę.
9 lutego 2023
Pokaż wszystkie
Ministerstwo Infrastruktury i Wody Polskie dalej chcą budować drogę wodną na Wiśle | Informacja Koalicji Ratujmy Rzeki

Wisła pod Płockiem, fot. Marek Elas

7,6 mld zł na niepotrzebny stopień wodny. Ministerstwo Infrastruktury i Wody Polskie dalej chcą budować drogę wodną na Wiśle!

18 stycznia br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w której uczestniczyliśmy jako strona społeczna. Posiedzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ oprócz posłów i posłanek zasiadających w Komisji byli także posłowie i posłanki spoza Komisji, osoby reprezentujące Ministerstwo Infrastruktury, Wody Polskie, Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) oraz organizacje pozarządowe (OTOP, Fundacja Greenmind, WWF Polska).

Dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji:
  • planowany stopień wodny Siarzewo, według najnowszych szacunków, ma kosztować już 7,6 mld zł! 20 lat temu koszt szacowano na 1 mld zł, a w 2021 roku na 4,5 mld zł. 
  • SW Siarzewo ma służyć międzynarodowej drodze wodnej E40… która nie jest i nie będzie międzynarodowa, ponieważ w związku z sytuacją geopolityczną nie ma możliwości prowadzenia transportu przez Białoruś.

Ponadto posłowie i posłanki usłyszeli powtarzane po raz kolejny nieprawdziwe informacje o wpływie SW Siarzewo na redukcję fali powodziowej, walkę z suszą, retencję, transport. Na udowodnienie tych tez – znowu nie przedstawiono rzetelnych danych. Usłyszeliśmy o planowanym wzroście przewozu towarów (ale dane podano tylko dla odcinka od Solca Kujawskiego do Gdańska, czyli znacznie poniżej planowanej inwestycji), a także o absurdalnym wzmocnieniu połączenia portu w Gdańsku. 

Ważnym tematem poruszanym przez posłów, posłanki oraz i stronę społeczną był dostęp do informacji publicznej. Wody Polskie od lat nie udostępniają, ani organizacjom pozarządowym, ani posłom i posłankom na Sejm RP, dokumentów i analiz wykonanych za publiczne pieniądze. Mimo wielokrotnych ponagleń, w dalszym ciągu informacje, na podstawie których planowane jest wydatkowanie prawie 8 mld zł, nie są publicznie dostępne.

Przypomnijmy:
  • szacowany koszt budowy SW Siarzewo w ciągu 20 lat wzrósł niemal 8-krotnie i niemal 2-krotnie w ciągu ostatnich 2 lat. 
  • SW Siarzewo będzie miał pomijalny wpływ na redukcję fali powodziowej i to tylko w zakresie przepływów średnich. W zakresie przepływów powodziowych SW Siarzewo nie będzie miał istotnego wpływu.
  • budowa SW Siarzewo wpłynie na zwiększenie ryzyka występowania powodzi zatorowych.
  • SW Siarzewo nie będzie miał wpływu na problem suszy w województwie Kujawsko-Pomorskim ani w centralnej Polsce, co udowodniono w publikacji “Określenie hydrogeologicznego wpływu planowanego stopnia i zbiornika wodnego Siarzewo na obszary przyległe (Kujawy)” 
  • SW Siarzewo nie zapewni miejsc pracy. Zgodnie z rządową dokumentacją oceniono docelowe zatrudnienie na “kilka etatów”.
  • budowa drogi Wodnej E40 wpłynie negatywnie na 193 obszary chronione prawem międzynarodowym. Sama budowa SW Siarzewo będzie miała katastrofalny wpływ na obszary Natura 2000 w Polsce, o czym jest mowa TUTAJ.
  • od 5 lat czekamy na rozstrzygnięcie odwołań organizacji pozarządowych od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę SW Siarzewo. Mimo braku wyroku i konfliktu kompetencyjnego pomiędzy urzędami, publiczne pieniądze na prace przygotowawcze do inwestycji w dalszym ciągu są wydawane.

W związku z posiedzeniem Komisji, przedstawiciele i przedstawicielki Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) przygotowali dokument, który wypunktowuje największe absurdy planowanej inwestycji w Stopień Wodny Siarzewo [PDF].

 

Tekst: Marek Elas

Opublikowano: 25 stycznia 2023

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl