Mokradła a zanieczyszczenia rolnicze #2 | zaproszenie na webinar - OTOP
Razem dla Dzikiej Przyrody | konferencja Koalicji 10%
12 stycznia 2023
Ministerstwo Infrastruktury i Wody Polskie dalej chcą budować drogę wodną na Wiśle | Informacja Koalicji Ratujmy Rzeki
25 stycznia 2023
Pokaż wszystkie
Mokradła a zanieczyszczenia rolnicze #2 | zaproszenie na webinar

Zapraszamy do udziału w kolejnym bezpłatnym webinarze (drugim z cyklu trzech) dotyczącym ograniczenia spływu zanieczyszczeń z terenów rolniczych poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych o naturalne metody, jakimi są m.in. strefy buforowe.

Tym razem dowiedzą się Państwo:

 • Jakie wymogi wobec rolników zastosowano w nowym programie azotanowym?
 • Jakie są zmiany w najnowszym programie azotanowym?
 • Jakie rozwiązania dotyczące ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami z rolnictwa zaplanowano w najnowszej wspólnej polityce rolnej UE?
 • Dlaczego zaproponowane we wspólnej polityce rolnej rozwiązania są niewystarczające?
 • Jakie istnieją typy stref buforowych i czym się charakteryzują?
 • Jak stworzyć strefę buforową – techniczne wskazówki.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom, 31.01.2023 (wtorek) w godzinach 10:30-12:30.

Aby wziąć udział w webinarze, prosimy o wypełnienie formularza.

Webinar organizowany jest w ramach projektu Bagienne strefy buforowe.

PLAN webinaru:
 1. Aktualizacja programu azotanowego i związane z nią wymogi w zakresie stosowania i przechowywania nawozów (Marek Krysztoforski)
 2. Nowa wspólna polityka rolna a ochrona i odtwarzanie mokradeł (Aleksandra Pępkowska-Król)
 3. Przegląd stref buforowych – zalecenia techniczne do ich tworzenia/odbudowy w zlewniach (dr Małgorzata Łapińska, dr Agnieszka Bednarek)
O prelegentach:
 • Marek Krysztoforski – mgr inż. rolnictwa, doradca rolny i rolnośrodowiskowy, pracownik CDR Oddział w Radomiu. Wykładowca SGGW i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach a także praktyk integrowanej ochrony roślin i produkcji ekologicznej.
  Specjalista w zakresie produkcji roślinnej, nawożenia, ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Uczestnik projektów związanych z ochroną wód i środowiska: Baltic Agreement, Baltic Deal, Baltic Bridge, Fertinnowa, Baltic Slurry, Manure Standard, SuManu. Współpracuje z WWF Polska, Koalicją Żywa Ziemia i Polskim Klubem Ekologicznym w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego.
 • Aleksandra Pępkowska-Król – przyrodniczka od ponad 10 lat pracująca w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, obecnie na stanowisku koordynatorki ds. rolnictwa. Wśród jej zawodowych zainteresowań ważne miejsce zajmuje ochrona różnorodności biologicznej powiązanej z krajobrazem rolniczym. Koordynatorka projektu “Bagienne strefy buforowe i ochrona wód Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa”.
 • dr Małgorzata Łapińska – doktor nauk przyrodniczych, Uniwersytet Łódzki, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. Ekolog ekosystemów rzecznych, nauczyciel akademicki, specjalista ds. edukacji ekologicznej, w tym międzynarodowej. Współautorka wielu publikacji, w tym “Strefy buforowe i biotechnologie ekohydrologiczne w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych.”(2015).
 • dr Agnieszka Bednarek – doktor nauk przyrodniczych, Uniwersytet Łódzki, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohyrodrologii PAN w Łodzi. Nauczyciel akademicki, specjalistka ds. edukacji ekologicznej, biotechnologii ekohydrologicznych i rekultywacji zlewni obszarów rolniczych. Od 2008 realizuje projekty dotyczące optymalizacji biotechnologicznych procesów denitryfikacji w skali zlewni, w celu redukcji ładunku azotu dopływającego do wód gruntowych i powierzchniowych. Od 2014 współpracuje z firmami nad wdrażaniem rozwiązań w celu poprawy jakości wód gruntowych i powierzchniowych.
Wpłacam