Rzeka nie jest rzeczą! – spotkanie inauguracyjne w Jaraczu | Wełna - OTOP
Pole z zielonymi kłosami zboża, na pierwszym planie kwiaty - chabry. Po lewej stronie prostokąt z napisem: intensyfikacja rolnictwa w Europie jest główną przyczyną spadku liczebności populacji ptaków. Komunikat prasowy
Naukowcy: intensyfikacja rolnictwa w Europie główną przyczyną spadku liczebności ptaków
15 maja 2023
Światowy dzień migracji ryb – święto ryb w cieniu wielkiej inwestycji! Podpisz petycję w obronie Wisły i Polesia
19 maja 2023
Pokaż wszystkie
Rzeka nie jest rzeczą! – spotkanie inauguracyjne w Jaraczu | Wełna

Spotkanie inauguracyjne Rzeka nie jest rzeczą - Wełna Fot. Anna Nowak

W sobotę 25 marca 2023 roku w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu odbyło się spotkanie inaugurujące projekt “Rzeka nie jest rzeczą!”. To pierwsze z całego cyklu zaplanowanych spotkań. Łącznie w projekcie prowadzimy działania nad czterema różnymi rzekami a Wełna została wybrana jako jedna z nich.

Fot. Anna Nowak

Głównym prelegentem spotkania był Marek Elas. Na początek przedstawił prezentację dotyczącą wpływu barier na życie w rzece. Temat był tak porywający, że rozmowa wywiązywała się już w trakcie prezentacji, a merytoryczna dyskusja trwała jeszcze długo po niej. Zwrócono uwagę nie tylko na Wełnę, ale też na jej ważny dopływ, czyli rzekę Flintę. Rozmowa dotyczyła m.in wpływu różnego rodzaju budowli piętrzących na rzeki. Rozpatrywano ich konstrukcję, ilość wody w korycie rzeki oraz efekt zwiększenia negatywnego oddziaływania na rzeki w dobie zmian klimatu.

Druga prezentacja pt. “Czy rzeka może mieć, czy rzeka może być” była wstępem do moderowanej rozmowy dotykającej problemu postrzegania przyrody. Poruszono również problematykę metod ochrony ekosystemów wodnych. W trakcie dyskusji omawiano kwestia uznawania lub też nie, praw do ochrony tych ekosystemów. W spotkaniu wzięło udział ok. 20 osób.

Fot. Anna Nowak

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Patronat nad projektem objęła Koalicja Ratujmy Rzeki.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl