Spotkanie w MKiŚ w sprawie moratorium na polowania na ptaki - OTOP
Poszukujemy: specjalistki/ty ds. polityki klimatycznej
16 lutego 2024
Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalistki/ty ds. polityk ochrony przyrody
14 marca 2024
Pokaż wszystkie
Spotkanie w MKiŚ w sprawie moratorium na polowania na ptaki
Przedstawiciele Koalicji Niech Żyją na wspólnym zdjęciu z wiceministrem Mikołajem Dorożałą

Wiceminister Mikołaj Dorożała i przedstawiciele Koalicji Niech Żyją! na wspólnym zdjęciu, fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

14 lutego 2024 roku, na zaproszenie wiceministra Mikołaja Dorożały, odbyło się spotkanie Koalicji Niech Żyją! z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Związku Łowieckiego i Naczelnej Rady Łowieckiej. Przebiegło ono w spokojnej atmosferze i dało nadzieję na merytoryczną współpracę.

Otwartość na argumenty

Spotkanie otworzyła prezentacja, przygotowana przez Koalicję Niech Żyją!, zawierająca najważniejsze postulaty strony społecznej w kwestii koniecznych reform w łowiectwie. Najistotniejszym z nich jest wprowadzenie moratorium polowań na 13 gatunków ptaków, oznaczonych dziś jako łownych. Koalicjanci zwrócili uwagę na problem dramatycznego spadku liczebności części z tych gatunków, szczególnie łyski, czernicy, głowienki czy kuropatwy. Uczestnicy spotkania ze strony PZŁ i NRŁwykazali otwartość na argumenty i postulaty Koalicji, a obie strony skupiły się na rzeczowej dyskusji.

W kierunku pogłębionej debaty

Choć formuła spotkania i ograniczenie czasów nie sprzyjały pogłębionej analizie, wytyczono kierunki dalszych działań. Pojawił się wniosek o objęcie badaniami wpływu ptaków na gospodarkę, w szczególności na rolnictwo, co otwiera furtkę do merytorycznej współpracy na etapie planowania i realizacji badań.

Współpraca zamiast konfrontacji

Celem ministra środowiska wydaje się być połączenie środowisk o odmiennych poglądach na kwestie łowiectwa. Jest to nowa jakość w porównaniu z poprzednimi latami i mamy  nadzieję, że otwarty dialog przyniesie efekty w postaci unormowania przepisów i wprowadzenia w życie postulatów zgłaszanych przez Koalicję Niech Żyją!

Sukces i szansa na więcej

Spotkanie pokazało, że Koalicja jest wysoce merytoryczna w swoich postulatach. Planowane wykreślenie 4 gatunków ptaków z listy łownych, zapowiedziane przez ministra Mikołaja Dorożałę,  może być pierwszym sukcesem Koalicji, a jednocześnie szansą na dalsze zmiany.

Czas na ucywilizowanie łowiectwa

Nadszedł czas, aby odejść od polaryzacji i wzajemnych oskarżeń. Współpraca i merytoryczna dyskusja mogą doprowadzić do ucywilizowania łowiectwa w Polsce, co przyniesie korzyści zarówno przyrodzie, jak i wszystkim stronom zaangażowanym w ten proces. Wykorzystajmy tę szansę na rzeczową debatę i wypracowanie rozwiązań, które będą korzystne dla wszystkich, a przede wszystkim będą korzystne dla ptaków i przyrody.

Rekomendacje Koalicji Niech Żyją! najważniejszych zmian w przepisach łowieckich

Autorzy: Marek Elas, Monika Klimowicz-Kominowska
Data utworzenia: 19 lutego 2024 r.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl