Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym – nowe materiały

Krzyżówka nie dała szans innym gatunkom
17 lutego 2017
Petycja w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody
1 marca 2017
Pokaż wszystkie
Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym – nowe materiały

Fot. Justyna Choroś

Na stronie poświęconej projektowi „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” badającemu wpływ pakietów rolnośrodowiskowych m.in. na ptaki i pająki: www.Agropronatura.pl dostępne są ciekawe materiały dotyczące ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.

Po zalogowaniu się dostępne są do pobrania:

a)      Kodeks dobrych praktyk rolniczych sprzyjających bioróżnorodności;
b)      Podręcznik tworzenia bogatego gatunkowo półnaturalnego użytku zielonego;
c)      Raport dotyczący wpływu rolnictwa na różnorodność flory na gruntach ornych;
d)      Raport dotyczący wpływu różnych praktyk rolniczych na różnorodność prostoskrzydłych;
e)      3 broszury edukacyjne dotyczące ochrony flory, pająków oraz ptaków.

Ciekawą funkcjonalnością serwisu www.Agropronatura.pl jest geoportal (Zakładka Geoportal) na którym można zlokalizować powierzchnie objęte w projekcie monitoringiem przyrodniczym, wraz ze stwierdzonymi tam ważniejszymi gatunkami, rodzinami oraz siedliskami przyrodniczymi.

Można tam również znaleźć (czerwony przycisk Filmy) sześć 20-minutowych filmów edukacyjno-przyrodniczych w wersji polskiej i angielskiej.

Do końca lutego pojawią się w serwisie dalsze opracowania książkowe dotyczące ochrony różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, w tym:

a)      Rekomendacje zmian w programie rolnośrodowiskowym;
b)      Metodyka tworzenia systemu monitoringu przyrodniczego programu rolnośrodowiskowego;
c)      Ptaki wybranych dolin rzecznych Lubelszczyzny;
d)      Ptaki krajobrazu rolniczego Lubelszczyzny.

Aby skorzystać z tych wszystkich funkcjonalności oraz pobrać znajdujące się opracowania i materiały  wystarczy się zarejestrować na stronie. Rejestracja jest bardzo prosta i zajmuje ok. 3 minut
http://www.agropronatura.pl/pl/uzytkownik/register

 

Publikacje i portal powstały w ramach projektu „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl