25 lipca 2010

Powiadomienie o naruszeniu Konwencji z Aarhus

POBIERZ PLIK z rozdziałem „Powiadomienie o naruszeniu Konwencji z Aarhus” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”. Ten […]
25 lipca 2010

Wprowadzenie

Przepisy Konwencji z Aarhus regulują udział społeczeństwa: w podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych przedsięwzięć wymienionychą w załączniku I Konwencji – art. 6, w podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych […]
25 lipca 2010

Kto może złożyć powiadomienie?

Prawo do złożenia powiadomienia przysługuje: każdej osobie fizycznej lub każdej osobie prawnej (w tym organizacji ekologicznej) – bez względu na jej narodowość, miejsce zamieszkania, siedzibę lub […]
25 lipca 2010

Jakie wymagania musi spełniać powiadomienie?

Powiadomienie obejmuje następujące formy naruszenia Konwencji: niepodjęcie środków mających na celu implementację Konwencji, przyjęcie przepisów lub rozwiązań niezgodnych lub niespełniających w pełni wymagań Konwencji, konkretne działania, […]
25 lipca 2010

Co się dzieje z wniesionym powiadomieniem?

Sekretariat Konwencji rejestruje powiadomienie i informuje o tym powiadamiającego (nie czyni tego, gdy złożone powiadomienie jest anonimowe). Jeżeli powiadomienie wniesiono w języku francuskim lub rosyjskim, kieruje […]
25 lipca 2010

Co się dzieje, jeżeli powiadomienie zostało uznane za dopuszczalne?

Po zarejestrowaniu powiadomienia Sekretariat przesyła państwu-stronie wszelkie dokumenty związane ze sprawą, zaś państwo najpóźniej w ciągu pięciu miesięcy musi ustosunkować się do zarzutów. Następnie Komitet bada […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl