Ekointerwencje (2009-2011) - OTOP

Ekointerwencje (2009-2011)

W latach 2009-2011 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizowało projekt „Ekointerwencje – zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000”.

Celem strategicznym projektu było zwiększenie zrozumienia zasad ochrony obszarów Natura 2000 i wsparcia ich społecznej ochrony przez mieszkańców i osoby zamieszkujące tereny funkcjonalnie związane, w szczególności: podniesienie poziomu wiedzy o obszarach Natura 2000, zasadach gospodarowania i korzyściach oraz zwiększenie akceptacji mieszkańców, udziale społecznym w podejmowaniu decyzji o środowisku i podejmowaniu interwencji, gdy jest zagrożenie lub zniszczenie, podstawach prawnych i zasadach ochrony obszarów Natura 2000 oraz podniesienie profesjonalizmu działania ekologicznych NGO. Projekt miał zasięg ogólnopolski i był kierowany do mieszkańców obszarów Natura 2000 i funkcjonalnie związanych z Naturą 2000.

Był to projekt edukacyjny i nie podejmowaliśmy w jego ramach konkretnych interwencji ekologicznych. Jednak w przypadku poważnych zagrożeń dla ostoi ptaków lub zniszczenia przyrody na takich obszarach, OTOP służy radą co robić i gdzie szukać pomocy. Pomocne będą publikacje przygotowane w ramach projektu dostępne w dziale „Do pobrania”.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Całkowity koszt projektu: 716 255, 88 zł
Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 608 817,50 zł (85%)

logo-dofinansowanie-kointerwencje


Adresaci projektu

Adresatami projektu byli mieszkańcy obszarów Natura 2000 i osoby mieszkające na obszarach funkcjonalnie związanych z obszarami Natura 2000 – korzystające z Natury 2000, dostrzegające zagrożenia i chcące zaangażować się aktywnie w ochronę przyrody, opiekunowie ostoi ptaków IBA, ekologiczne organizacje pozarządowe, lokalni działacze ekologiczni.

Niektóre działania w projekcie przewidziane były tylko dla osób związanych z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi (szkolenie ze sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, psychologii konfliktu i kontaktów z mediami oraz wyjazd studyjny do instytucji europejskich w Brukseli).

Cele projektu

 • Podniesienie poziomu wiedzy ogólnej nt. obszarów Natura 2000, zasad gospodarowania na tych obszarach i korzyści płynących z posiadania takich obszarów na swoim terenie oraz zwiększenie ich akceptacji przez społeczności lokalne.
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności społeczności lokalnych i osób korzystających z obszarów Natura 2000 w dziedzinie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska i podejmowaniu interwencji w przypadku jego zagrożenia lub zniszczenia.
 • Podniesienie poziomu wiedzy i zrozumienia podstaw prawnych i zasad ochrony przyrody obszarów Natura 2000.
 • Podniesienie profesjonalizmu działania ekologicznych organizacji pozarządowych działających na terenie i na korzyść obszarów Natura 2000.

Główne działania zrealizowane w ramach projektu

  • Wydanie materiałów edukacyjnych o Natura 2000 (nakład: 6 -10 tys.)W dziale „Do pobrania” dostępne są elektroniczne broszury “Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000” oraz ulotki “Podstawy prawne Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”. Nakład drukowany został wyczerpany.
  • Wydanie publikacji nt. procedur Komisji Europejskiej i postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz przegląd kluczowych wyroków w dziedzinie ochrony Natura 2000 (nakład: 2 tys.)W dziale „Do pobrania” dostępna jest elektroniczna wersja książki “Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz”. Osoby zainteresowane wersją drukowaną są proszone o przysłanie zamówienia na adres biuro@otop.org.pl
  • Wydanie praktycznego poradnika nt. interwencji ekologicznych (nakład: 700 szt.)W dziale „Do pobrania” dostępna jest elektroniczna wersja książki “Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”. Nakład drukowany został wyczerpany.
  • Opracowanie i aktualizacja strony internetowej nt. interwencji ekologicznych
   Zadanie wykonane. Stworzyliśmy stronę internetową, która obecnie jest zamknięta natomiast wszystkie materiały dostępne są w wyżej wymienionej publikacji “Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”.
  • Szkolenie nt. interwencji ekologicznych (150 osób, 5 miejsc w Polsce). W 5 szkoleniach wzięło udział łącznie 149 osób.
  • Wyjazd studyjny do siedziby instytucji europejskich w Brukseli (15 osób z NGO). W wyjeździe do Brukseli wzięło udział 15 osób z ekologicznych organizacji pozarządowych.
  • Szkolenie z zakresu sztuki prezentacji, psychologii konfliktu i kontaktów z mediami (40 osób z NGO, 4 miejsca w Polsce). W 4 szkoleniach wzięło udział łącznie 42 osoby.
  • Komunikacja związana z realizacją projektu.

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl