Interwencje na poziomie krajowym - OTOP
Tematy informacji zamieszczonych w tym dziale:
Interwencje na poziomie krajowym


Od dnia przyłączenia się Polski do Unii Europejskiej możemy w naszym kraju obserwować szybszy rozwój infrastruktury, intensyfikację działalności rolniczej oraz realizację wielu innych przedsięwzięć współfinansowanych z unijnych funduszy. Oprócz wielu korzyści gospodarczych, niestety często stwarza to zagrożenia dla przyrody. Na szczęście, z drugiej strony, nowe unijne przepisy nakładają obowiązek brania pod uwagę konieczności ochrony wyjątkowych walorów przyrodniczych podczas planowania różnych działań.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej została stworzona sieć ekologiczna Natura 2000, aby chronić gatunki zwierząt i roślin oraz siedliska przyrodnicze o europejskim znaczeniu. Także w Polsce wyznaczono ok. 20% powierzchni kraju, gdzie na podstawie unijnych dyrektyw przyrodniczych (Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa) chronione są elementy środowiska przyrodniczego, które w skali Europy są zagrożone wyginięciem. Jest to cel główny wszelkiej podejmowanej tu działalności, a surowe przepisy regulują możliwość realizacji innych przedsięwzięć niezwiązanych z celem ochrony.

Ta nowa w naszym kraju forma ochrony przyrody, jaką są ostoje Natura 2000 (obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk), rządzące nią przepisy i najlepsze praktyki, pomimo iż od dnia akcesji upłynęło już kilka lat, wciąż nie są wystarczająco znane ani urzędnikom podejmującym decyzje dotyczące środowiska, ani inwestorom planującym różne działania, ani społeczeństwu, które może mieć wpływ na takie decyzje. Rodzi to często konflikty społeczne o podłożu ekologicznym lub opóźnienia czy nawet wstrzymanie planowanych inwestycji.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków od lat angażuje się m.in. w działania mające na celu uniknięcie lub łagodzenie negatywnych oddziaływań na ważne ostoje ptaków (IBA). Zebrane doświadczenia doprowadziły do wniosku, że wielu szkód w środowisku, wstrzymanych czy opóźnionych inwestycji oraz konfliktów społecznych można by było uniknąć, gdyby od początku istniała wola i umiejętności przestrzegania przepisów ochrony przyrody, w tym tych unijnych, dotyczących ostoi Natura 2000.

Zarówno OTOP, jak i inne ekologiczne organizacje stojące na straży ochrony przyrody, wobec ilości potrzebnych interwencji dotyczących zagrożenia chronionej przyrody, nie są w stanie ich wszystkich podjąć. Dlatego też oddajemy w Wasze ręce zarówno publikację "Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik" jak i tę stronę internetową.

Wierzymy, że dzięki przedstawionym tu podstawom prawnym i praktycznym możliwościom działania w obronie ostoi Natura 2000, wiele organizacji pozarządowych, mieszkańców ostoi Natura 2000 i innych osób indywidualnych, które troszczą się o stan polskiej przyrody, umiejętnie i skutecznie zaangażuje się w sytuacji zagrożenia lub szkody w środowisku ostoi Natura 2000. Liczymy także, że nowa wiedza zostanie wykorzystana przez decydentów, którzy wydając decyzje administracyjne dotyczące ostoi Natura 2000, będą zgodnie z literą prawa respektować konieczność ochrony przyrody.

Skupiamy się tu na specyfice obszarów Natura 2000, która jako temat nowy, dość skomplikowany i odmienny od znanych nam dotychczas krajowych form ochrony przyrody, wymaga szczegółowego omówienia. Jednak należy pamiętać, że wiele przedstawionych tu przepisów jest ogólnych i dotyczy także elementów środowiska przyrodniczego poza siecią Natura 2000.

Gorąco zachęcamy do korzystania z serwisu i angażowania się w ochronę polskich ostoi Natura 2000!


Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl