Strategia na lata 2014-2020 - OTOP
Niniejsza strategia wskazuje kierunki działań i zadania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na lata 2014-2020

Strategia odwołuje się do strategicznych dokumentów i aktów prawnych dotyczących tych obszarów ochrony środowiska, gospodarki i
finansów, które wpływają na ochronę awifauny w Polsce. OTOP uważa za ważną i celową współpracę z administracją rządową,
samorządem lokalnym i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi wszędzie tam, gdzie jest to ważne dla ochrony ptaków.
Strategia ma za zadanie lepiej określać priorytety działań OTOP, lepiej mierzyć (monitorować) prowadzone prace, lepiej komunikować
efekty i nowe inicjatywy do członków, sympatyków oraz donorów Towarzystwa.
Strategia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które jest Partnerem BirdLife International, powstała w powiązaniu z
Globalną Strategią BirdLife International do roku 2020 i wspiera jej cele strategiczne.

Strategia OTOP na lata 2014-2020 jest dokumentem, przyjętym przez Zarząd w dniu 14 lutego 2014 roku.

 

                                                     WIZJA OTOP
Przyroda jest niezbędna dla podtrzymania systemów wspierających życie i zapewnienia dobrobytu człowieka.
Ochrona przyrody jest zarówno imperatywem moralnym, jak i praktyczną koniecznością.

                                                     W naszej wizji:
Ludzie żyją w harmonii z przyrodą, zachowując bogactwo bioróżnorodności.

 

                                                     MISJA OTOP
OTOP dba o całą przyrodę, poświęcając specjalną uwagę ptakom,
zachęca wszystkich do pozytywnych działań na rzecz jej zachowania

Cały dokument znajdziesz TUTAJ
Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl