KE: wycinka w Puszczy Białowieskiej niezgodna z prawem - OTOP
Wystrzelać bobry! … i ekologów?
2 czerwca 2010
Zostań animatorem przyrodniczym
25 czerwca 2010
Pokaż wszystkie
KE: wycinka w Puszczy Białowieskiej niezgodna z prawem

Puszcza Białowieska, fot. Tomasz Wilk

Dziś Komisja Europejska ogłosiła, że wszczęła postępowanie przeciwko polskiemu rządowi w związku z przyjęciem przez ministra Szyszko dokumentu, który pozwala na zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo ma miesiąc na odpowiedź.

Podstawą prawną wszczęcia postępowania jest możliwe naruszenie dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Organizacje pozarządowe informowały o tym zagrożeniu ministra w listach, a Komisję w skardze, którą wysłały w kwietniu.

Prawo unijne zakazuje wycinki

„Dzisiejszy komunikat Komisji ostatecznie kończy dezinformację prowadzoną przez Ministra Środowiska odnośnie do tego, czy zwiększona wycinka służy chronionym przez unijne dyrektywy gatunkom i siedliskom. Jest już jasne, że Komisja podziela naszą opinię, że decyzja o zwiększeniu wyrębu narusza prawo” – mówi Agata Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

„Po raz kolejny obalone zostały półprawdy i nieprawdy ministra Szyszki, który nie tylko szkodzi polskiej przyrodzie, ale niszczy wizerunek Polski na świecie. W jednym minister ma rację – sytuacja jest analogiczna do Doliny Rospudy. Wówczas także zapewniał, że podejmuje decyzje zgodnie z prawem, co w kolejnych instancjach obalała Komisja Europejska i polskie sądy” – komentuje Robert Cyglicki z Greenpeace Polska.

„Kilka lat temu Komisja interweniowała już w sprawie nadmiernej wycinki w Puszczy. Udało się wtedy wypracować kompromis pomiedzy gospodarką leśną, zabezpieczeniem potrzeb lokalnej ludności na drewno a ochroną tego wyjątkowego na skalę Europy lasu. Efektem tego kompromisu były limity pozyskania drewna w Puszczy, które obecnie minister Szyszko podwyższył” – mówi Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska.

Decyzja po wizycie w terenie

Komisja wszczęła postępowanie nie tylko na podstawie analizy dokumentów otrzymanych od Ministerstwa Środowiska oraz organizacji pozarządowych, ale również po wizycie terenowej w Puszczy. Przedstawiciele Komisji odwiedzili Białowieżę w ostatni piątek, gdzie spotkali się z pracownikami ministerstwa, leśnikami oraz ekspertami organizacji pozarządowych. „Ta wizyta pokazuje, jak poważnie Komisja traktuje całą sprawę. Tego typu misje nie są stałym elementem postępowania Komisji” – dodaje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Konsekwencje

Dziś rozpoczął się etap przedsądowy, w którym Komisja wezwała Ministerstwo Środowiska do usunięcia naruszenia prawa. Gdy ten etap zawiedzie, Komisja rozpocznie postępowanie sądowe, kierując sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. „Minister Szyszko ma cały czas szansę na wycofanie się z tej kontrowersyjnej decyzji. I o to nadal apelujemy. Pozostańmy przy kompromisie wypracowanym w poprzednich latach” – komentuje Dariusz Gatkowski z WWF Polska.

„Puszcza Białowieska jest najcenniejszym polskim skarbem przyrodniczym. Szokujące jest to, że dostrzega to polska i międzynarodowa opinia publiczna, a nie polskie władze. To skandal, że polskiej przyrody przed polskim ministrem muszą bronić międzynarodowe instytucje” – uważa Przemysław Chylarecki z Fundacji Greenmind. „Puszcza Białowieska jest doceniana na całym świecie, co potwierdziły głosy płynące z różnych krajów, apelujące o zachowanie Puszczy w jak najmniej zmienionym stanie” – dodaje Dorota Ochocińska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Informacja prasowa (PDF)

Wspólna informacja prasowa BirdLife International, WWF, Greenpeace, ClientEarth w jęz. ang.

Kontakt:

Katarzyna Kościesza, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, tel. 733 206 135, kkosciesza@clientearth.org

Marianna Hoszowska, Greenpeace Polska, tel. 664 066 372, marianna.hoszowska@greenpeace.org

Dariusz Gatkowski, WWF Polska, tel. 785 851 401, dgatkowski@wwf.pl

Przemysław Chylarecki, Greenmind, tel. 604 555 862, pch@miiz.waw.pl

Adam Bohdan, Dzika Polska, tel. 697 583 699, adam.bohdan@wp.pl

Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, suchy@pracownia.org.pl

Katarzyna Groblewska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, tel. 500 239 648, katarzyna.groblewska@otop.org.pl


Puszcza Białowieska © Tomasz Wilk

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl