KE: wycinka w Puszczy Białowieskiej niezgodna z prawem
16 czerwca 2010
Książka na lato – dla członków OTOP taniej!
30 czerwca 2010
Pokaż wszystkie
Zostań animatorem przyrodniczym

Gorąco zapraszam do wzięcia udziału w nowym projekcie edukacyjnym OTOP „ Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych”. Skierowany jest on do osób zamieszkujących obszary Natura2000 lub ich bezpośrednie sąsiedztwo.

W ramach projektu chcemy nauczyć zainteresowane edukacją ekologiczną osoby zasad prowadzenia skutecznej kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony przyrody, a przede wszystkim potrzeby ochrony obszarów Natura 2000.

Osoby, które zgłoszą się do projektu będą uczestniczyły w 3-dniowym szkoleniu, podczas którego zdobędą wiedzę z zakresu:

1. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W OCHRONIE PRZYRODY: zasady komunikacji społecznej, zasady organizacji imprez plenerowych/pikników/wycieczek plenerowych dostępnych dla szerokiej publiczności, kontakty z mediami, zasady tworzenia atrakcyjnych materiałów edukacyjno-informacyjnych, sztuka prezentacji;

2. OCHRONY PRZYRODY: formy ochrony przyrody w Polsce, sieć obszarów Natura 2000, wpływ zachowania zasobów przyrodniczych na jakość życia, korzyści wynikające z sąsiedztwa sieci Natura 2000, możliwości społecznego, gospodarczego i przyrodniczego rozwoju obszarów chronionych przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych;

3. PODSTAW FUNDRAISINGU (metody pozyskiwania funduszy): jak być skutecznym fundraiserem, co decyduje o sukcesie, zasady organizacji publicznej zbiórki pieniędzy, podstawowe zasady tworzenia projektu, gdzie szukać dofinansowania dla realizacji projektu;

Całkowity koszt szkoleń łącznie z kosztami dojazdu (do kwoty 150 zł) pokrywa organizator!

Szkolenia odbędą się w 6 regionach Polski :
Region I: województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie;
Region II: województwo małopolskie i podkarpackie, lubelskie;
Region III: województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie;
Region IV: województwo łódzkie, świętokrzyskie i mazowieckie;
Region V: województwo pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie;
Region VI: województwo lubuskie i wielkopolskie.

W sześciu terminach:
1.15.10.2010-17.10.2010
2. 22.10.2010-24.10.2010
3. 06.11.2010-08.11.2010
4. 19.11.2010-21.11.2010
5. 26.11.2010-28.11.2010
6. 03.12.2010-05.12.2010

Przejdź na stronę z informacją o terminach i miejscu szkoleń.

W szkoleniach może wziąć udział 150 osób, 25 osób z każdego regionu, jeden obszar Natura2000 może być reprezentowany przez maksymalnie 2 osoby.

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą kompetencje tzw. animatorów przyrodniczych – będą w stanie samodzielnie przeprowadzić lokalną kampanię edukacyjną. Dlatego też w ramach projektu będą miały za zadanie taką kampanię zorganizować razem z 10-osobową grupą młodzieży. Kampania będzie składała się z:

1. 3 wycieczek otwartych dla lokalnej społeczności na pobliski teren Natura2000
2. zamieszczenie informacji o projekcie w lokalnej prasie
3. uzyskanie pozwoleń i nadzór nad montażem tablic edukacyjnych o obszarach Natura2000
4. zorganizowanie stoiska na lokalnych imprezach plenerowych, na których prezentowane będą materiały informacyjne związane z siecią Natura2000

Wśród grup projektowych prowadzony będzie konkurs na najlepiej przeprowadzoną kampanię edukacyjną , nagrodą główną będzie wycieczka edukacyjna dla całej grupy do parku narodowego lub innego cennego przyrodniczo miejsca w Polsce. Nagrodami za II i III miejsce będą książki, plecaki i lornetki.

Projekt jest niezwykłą okazją by zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia. Jest szansą by realnie zmienić świadomość ekologiczną społeczności wśród której żyjecie. Może być także okazją do integracji i bliższego poznania się osób żyjących w jednym miasteczku czy wsi. We wszystkich działaniach możecie liczyć na wsparcie koordynatora projektu. Animatorzy przyrodniczy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, a młodzież dyplomy udziału w projekcie.

Niecierpliwie czekam na Wasze zgłoszenia. Projekt daje ogromne szanse osobistego rozwoju oraz zmiany nastawienia lokalnego środowiska do obszarów Natura2000. Uczestnicząc w projekcie możecie zrobić coś nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla przyrody.

Regulamin udziału w projekcie (.doc)

Formularz zgłoszeniowy (.doc)

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres elzbieta.stepnowska@otop.org.pl lub na nr fax: 22 761 90 51

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje między innymi kolejność zgłoszeń.

Koordynator projektu
Elżbieta Stepnowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl