OTOP za nową strategią UE na rzecz różnorodności biologicznej - OTOP
Kandydaci do Zarządu OTOP
21 czerwca 2011
VIII Liczenie Derkaczy na Bagnie Całowanie
27 czerwca 2011
Pokaż wszystkie
OTOP za nową strategią UE na rzecz różnorodności biologicznej

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz BirdLife Europe z zadowoleniem przyjęły dzisiejsze poparcie Rady ds. Środowiska Unii Europejskiej (czyli ministrów środowiska państw członkowskich   dla nowej unijnej Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej i jej sześciu celów zmierzających do odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej i ekosystemów do 2020 r.

Organizacje pozarządowe wzywają teraz państwa członkowskie UE do wywiązania się ze swoich nowych zobowiązań poprzez reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) i zapewnienie wystarczających funduszy na ochronę różnorodności biologicznej w nowym budżecie Unii Europejskiej.

“Władze europejskie zadeklarowały, że chcą podjąć zdecydowane działania, aby  zażegnać europejski kryzys dotyczący utraty bioróżnorodności mówi Angelo Caserta, dyrektor BirdLife Europa. Teraz muszą wykazać się polityczną odwagą, aby zrealizować te zapowiedzi w naszym wspólnym interesie.

Strategia zakłada 6-punktowy plan walki z procesem utraty różnorodności biologicznej, obejmujący m.in. właściwe zarządzanie unijną siecią obszarów chronionych Natura 2000,  zmagania z rozprzestrzeniającymi się gatunkami obcymi, odtwarzanie siedlisk przyrodniczych oraz pomoc dla państw rozwijających się w ich wysiłkach na rzecz ochrony przyrody.

Strategia wskazuje także kluczową rolę dwóch najbardziej problematycznych, bazujących na zasobach naturalnych, sektorach kontrolowanych przez Unię Europejską, jakimi są rolnictwo i rybołówstwo. Wzywa do daleko idących reform obejmujących dostosowanie  intensywności rybołówstwa do możliwości regeneracyjnych zasobów ryb i poszerzenie programów rolnośrodowiskowych wspierających ochronę różnorodności biologicznej.

Podczas negocjacji stanowiska Rady, pomimo silnej presji ze strony sektora rybackiego przeciwnego reformom, które próbowało zablokować przyjęcie Strategii,  władze europejskie twardo broniły rolę dóbr publicznych w swoim programie mówi Angelo Caserta. Mamy nadzieję, że będą się tego trzymać podczas nadchodzących dyskusji na temat reform.

To podczas polskiej prezydencji, rozpoczynającej się już za 10 dni, będą ważyć się losy przyszłego unijnego budżetu i kształtu kluczowych polityk sektorowych.

Podzielamy zdanie Polskiej Prezydencji, że nowy budżet Unii powinien być „narzędziem inwestycyjnym”. Jednak wszelkie inwestycje muszą zapewniać długotrwały dobrobyt mieszkańców Unii. Nie ma żadnych wątpliwości, że różnorodność biologiczna i ekosystemy są dobrami publicznymi, kluczowymi nie tylko dla dobrego samopoczucia ludzi, ale także są podstawą wszelkich aktywności gospodarczych – tłumaczy Ireneusz Mirowski, dyrektor ds. ochrony przyrody w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków.

Polska, jako kraj o wysokim kapitale przyrodniczym w skali Europy, ma pełne prawo domagać się aby różnorodność biologiczna była potraktowana priorytetowo w debatach nad nowym unijnym budżetem i reformami polityk sektorowych– dodaje Małgorzata Górska, rzecznik ds. polityki ochrony przyrody w OTOP.

W czasie polskiej prezydencji, nasz kraj będzie przewodzić dyskusjom z pozostałymi państwami członkowskimi UE na temat tego jakie konkretne działania muszą być podjęte, aby osiągnąć 6 celów Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej.  

Więcej informacji:

Pełen tekst Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej, komunikat prasowy Komisji Europejskiej i inne dokumenty związane z tym tematem

Wypowiedź unijnego Komisarza ds. Środowiska Potočnika po posiedzeniu Rady ds. Środowiska

Na zdjęciu: Rycyk – jeden z gatunków silnie związanych z obszarami, na których prowadzone jest ekstensywne rolnictwo / fot. Tomasz Sczasny

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl