Jaki będzie nowy program rolnośrodowiskowy i płatności Natura 2000?

Wiosenna wycieczka nad Narew
14 kwietnia 2012
O Biebrzy i jerzykach w Trójmieście
17 kwietnia 2012
Pokaż wszystkie
Jaki będzie nowy program rolnośrodowiskowy i płatności Natura 2000?

Zapraszamy wszystkie osoby i organizacje zainteresowane ochroną przyrody na obszarach wiejskich do wspólnego opracowania propozycji kształtu programu rolnośrodowiskowego i płatności Natura 2000. Będzie ona wykorzystywana jako nasze wspólne stanowisko w tej sprawie w procesie konsultacji legislacyjnych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Propozycja opracowywana jest na podstawie doświadczeń z wdrażania obecnego programu rolnośrodowiskowego i określa kierunki zmian, jakie powinny nastąpić w programie, aby możliwa była lepsza ochrona różnorodności biologicznej, w szczególności ptaków i ich siedlisk. Z uwagi na podobny charakter i cele wdrażania płatności rolnośrodowiskowe i płatności Natura 2000 zostały tutaj potraktowane łącznie.

OTOP przygotowuje propozycję kształtu programu rolnośrodowiskowego i płatności Natura 2000 w ramach realizacji projektu LIFE+ „Wodniczka i biomasa”.

Zobacz propozycję OTOP

Dokument jest przygotowany w oparciu o propozycję legislacyjną rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), przedstawioną przez Komisję Europejską w październiku 2011 r. (w tym Art. 29 i Art. 31).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl