O Biebrzy i jerzykach w Trójmieście
17 kwietnia 2012
20 maja 2012 – Wielka Majówka z Ptakami
20 kwietnia 2012
Pokaż wszystkie
Ptaki w budynkach – chronione, ale zagrożone

18 kwietnia Warszawska Grupa Lokalna OTOP zaprasza na spotkanie z Dorotą Zielińską (Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków) poświęcone ptakom w budynkach i ich ochronie.

Problem niszczonych siedlisk i gniazd ptaków przystępujących do lęgów w budynkach pojawia się co roku w okresie prowadzenia prac termomodernizacyjnych. Niestety często dochodzi do przypadków łamania obowiązujących przepisów chroniących ptaki. Na spotkaniu 18 kwietnia będzie można dowiedzieć się, jakich gatunków głównie dotyczy to zjawisko, jakie są podstawy prawne ich ochrony i w jaki sposób można im pomagać. Należy pamiętać, że najwłaściwsze jest mądre zaplanowanie prac remontowe, które umożliwi ptakom bezpieczne wyprowadzenie lęgów, a realizatorów nie narażą na ryzyko wstrzymania prac przez inspekcję nadzoru budowlanego (która, po zawiadomieniu o prowadzeniu remontu w sposób naruszający przepisy, zobowiązana jest do wydania nakazu ich wstrzymania).

Prezentacja „Ptaki w budynkach – chronione, ale zagrożone” rozpocznie się o godz. 18.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Po zasadniczej części będzie czas na pytania z sali. Osoby zainteresowane ochroną i obserwacjami ptaków w stolicy zachęcamy do dołączenia do Warszawskiej Grupy Lokalnej OTOP. Osoby do kontaktu:

Zdjęcie jerzyka na tle rusztowań: Antoni Marczewski

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl