OTOP poleca "Sekrety ptaków"
1 października 2012
Komisja Europejska interesuje się Biebrzą
3 października 2012
Pokaż wszystkie
Czy Europę czeka przyrodnicza katastrofa?

Ogłoszony 2 października raport BirdLife International jednoznacznie pokazuje, że bez szybkiej zmiany europejskiej polityki, nasz kontynent może stracić ogromną część swojego przyrodniczego bogactwa.

Raport podsumowuje stopień zrealizowania 6 celów zawartych w strategii ochrony i poprawy stanu różnorodności biologicznej do roku 2020. Autorzy zwracają uwagę, że bez zniesienia szkodliwych dla przyrody subwencji do rolnictwa, rybołówstwa, transportu i energetyki oraz bez zwiększenia nakładów na ochronę przyrody, realizacja sformułowanych przez UE celów okaże się niemożliwa.

Unii Europejskiej nie udało się zrealizować wcześniejszych założeń, zakładających zatrzymanie spadku różnorodności biologicznej do roku 2010. Wynikało to ze słabego wprowadzania odpowiednich regulacji prawnych, braku funduszy oraz porażki w dziedzinie reformowania polityk sektorowych, takich jak polityka rolna czy polityka dotycząca rybołówstwa.

Z pełną treścią raportu (w wersji  anglojęzycznej) można zapoznać się na stronie http://www.birdlife.org/eubiodiversityreport2012/

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl