Nowa promocja dla członków OTOP
31 stycznia 2013
Premierze, zadbaj o ludzi i o przyrodę!
6 lutego 2013
Pokaż wszystkie
2 lutego – Międzynarodowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł to wydarzenie obchodzone co roku 2 lutego na pamiątkę podpisania w 1971 w Ramsar (Iran) Konwencji o o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (tzw. konwencji ramsarskiej).

Konwencję Ramsarską dotychczas ratyfikowało 160 państw. Dzięki niej wyznaczono 1994 obszary wodno-błotne o międzynarodowym znaczeniu. Polska jest stroną konwencji od 22 marca 1978 r. Od roku 1997 corocznie organizowany jest Światowy Dzień Mokradeł. Jego celem jest nagłośnienie zarówno działań Sekretariatu Konwencji, jak i różnych funkcji, jakie spełniają tereny podmokłe (w 2013 hasło przewodnie brzmi: „Mokradła dbają o wodę”).

Poprzez magazynowanie wody tereny wodno-błotne odgrywają ważną rolę w zmniejszaniu zagrożenia powodziowego, stanowią siedlisko występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a dla wielu społeczności stanowią źródło utrzymania oraz miejsce odpoczynku i rekreacji. Mokradła to szeroki termin, obejmujący m.in. torfowiska, doliny rzeczne, zatoki morskie, jeziora, stawy czy strumienie. 

OTOP od początku swego istnienia docenia i podkreśla konieczność ochrony terenów podmokłych i ich walorów przyrodniczych. W latach 90. XX w. zaczęliśmy aktywnie chronić cenne nadmorskie łąki w rezerwatach Beka i Karsiborska Kępa, z myślą m.in. o żyjących tam biegusach zmiennych. Jeden z najrzadszych gatunków kontynentalnej Europy – wodniczka – jest ściśle związany z torfowiskami, gdzie razem z rolnikami, naukowcami, pracownikami parków narodowych prowadzimy prace umożliwiające przetrwanie odpowiednich siedlisk. Koronnym przykładem sukcesu w ratowaniu cennych mokradeł była kampania w obronie unikatowej Doliny Rospudy, w której odegraliśmy ważną rolę. Nie byłoby jednak tego sukcesu bez szerokiego poparcia, udzielonego przez ogromną rzeszę ludzi. To tylko przykłady działań podejmowanych z myślą o zachowanie wartości mokradeł dla przyszłych pokoleń. 

W ciągu ostatnich 300 lat straciliśmy ogromne obszary terenów podmokłych, wiele wskutek osuszania mokradeł i obwałowywania rzek. Z okazji Światowego Dnia Mokradeł w wielu krajach, w tym również w Polsce, organizowane są różnego rodzaju wydarzenia mające na celu popularyzowanie wiedzy o konwencji i obszarach wodno-błotnych. W naszym kraju centralne obchody odbędą się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdjęcie: Dolina Bugu / fot. Dagmara Mroszczak

Zobacz też: 

 

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl