Po szczycie UE: mniej na rozwój obszarów wiejskich i ochronę przyrody - OTOP

Po szczycie UE: mniej na rozwój obszarów wiejskich i ochronę przyrody

OTOP patronem "Bezkrwawych łowów"
8 lutego 2013
Oficjalne wyniki Zimowego Ptakoliczenia 2013
11 lutego 2013
Pokaż wszystkie
Po szczycie UE: mniej na rozwój obszarów wiejskich i ochronę przyrody

Mimo radości z wysokiej kwoty wynegocjowanej przez Polskę ustalenia szczytu budżetowego UE napawają smutkiem. Europejscy politycy zawiedli pokładane w nich nadzieje na budżet stawiający na zrównoważony i przyjazny obywatelom rozwój.

Brukselski kompromis to zmarnowana szansa na Wspólną Politykę Rolną (WPR) gwarantującą powszechny dostęp obywateli do zdrowej żywności, czystej wody oraz innych dóbr publicznych dzięki rolnictwu przyjaznemu przyrodzie. Ofiarą politycznych ustaleń padł przede wszystkim Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli tzw. II filar WPR. Państwa członkowskie otrzymały możliwość zabrania z niego 25% środków. Teraz, zamiast wspierać płatności środowiskowe i rozwój społeczności wiejskich będą mogły zasilić obszarowe płatności bezpośrednie (I filar WPR).

Uczestnicy szczytu odrzucili również zaproponowaną przez Komisję Europejską koncepcję zazielenienia płatności obszarowych polegającą na centralnym określeniu kryteriów, jakie powinny spełniać „obszary proekologiczne” na terenie każdego gospodarstwa rolnego. Teraz każdy kraj sam będzie o nich decydował, co sprawi, że idea ta może stracić swój pierwotnie zakładany sens.

Złe wieści dotyczą również funduszu LIFE dla środowiska i klimatu – jedynego instrumentu finansowego UE obsługującego innowacyjne projekty środowiskowe. Politycy zamiast zwiększyć nakłady na ochronę różnorodności biologicznej, obcięli i tak już bardzo niskie środki finansowe. Przy braku funduszy mało realne jest osiągnięcie celu strategii Europa 2020, jakim jest zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej w Europie do roku 2020.

Ostatnia nadzieja w Parlamencie, który będzie jeszcze mógł zmienić negatywne rozwiązania wprowadzone przez unijnych przywódców. Ci pokazali, że bardziej zależy im na zadowoleniu wąskiego grona lobbystów niż na rozwoju i bezpiecznej przyszłości obywateli Europy.

Przeczytaj też:

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl