Konferencja “Reed as a renewable resource” - OTOP
Marcowa promocja na lunetę i lornetki
27 lutego 2013
Wypatrujmy skowronków!
28 lutego 2013
Pokaż wszystkie
Konferencja “Reed as a renewable resource”

Międzynarodowa konferencja dotycząca zrównoważonego użytkowania roślinności mokradłowej „Reed as a renewable resource” została zorganizowana w dniach 14-16 lutego 2013 na Uniwersytecie w Greifswaldzie w Niemczech. To bardzo ważne i ciekawe wydarzenie zostało zorganizowane przez zespół naukowców i praktyków zajmujących się ochroną ekosystemów mokradłowych skupionych wokół grupy roboczej „Badanie torfowisk i paleoekologia” Instytutu Botaniki i Ekologii Krajobrazu kierowanej przez profesora Hansa Joostena.

Składała się z szeregu sesji, zarówno teoretycznych takich jak genetyka i cykl życiowy trzciny jak i przede wszystkim praktycznych – techniki koszenia szuwarów oraz wykorzystanie biomasy. Tu miał też swój udział OTOP. Jarosław Krogulec przedstawił prezentację na temat gospodarowania na torfowiskach we wschodniej Polsce, natomiast Dariusz Gatkowski referat o energetycznym wykorzystaniu biomasy szuwarowej. Konferencji towarzyszyły liczne prezentacje firm wytwarzających sprzęt do koszenia trzcinowisk i podmokłych łąk w tym wystawa maszyn na zabytkowym rynku Graifswaldu.

Obie prezentacje OTOP dostępne są na stronie: https://www.otop.org.pl/obserwacje/wodniczka/wersja-polska/projekt-wodniczka-i-biomasa/pliki-do-pobrania/prezentacje-presentations/

Fot główne: Logo konferencji RRR

Fot. 1: Międzynarodowa konferencja RRR. Fot. Christian Schröder

Fot 2: Wystawa maszyn na zabytkowym rynku Freifswaldu. Fot. Christian Schröder

Wpłacam