Marcowa promocja na lunetę i lornetki
27 lutego 2013
Wypatrujmy skowronków!
28 lutego 2013
Pokaż wszystkie
Konferencja “Reed as a renewable resource”

Międzynarodowa konferencja dotycząca zrównoważonego użytkowania roślinności mokradłowej „Reed as a renewable resource” została zorganizowana w dniach 14-16 lutego 2013 na Uniwersytecie w Greifswaldzie w Niemczech. To bardzo ważne i ciekawe wydarzenie zostało zorganizowane przez zespół naukowców i praktyków zajmujących się ochroną ekosystemów mokradłowych skupionych wokół grupy roboczej „Badanie torfowisk i paleoekologia” Instytutu Botaniki i Ekologii Krajobrazu kierowanej przez profesora Hansa Joostena.

Składała się z szeregu sesji, zarówno teoretycznych takich jak genetyka i cykl życiowy trzciny jak i przede wszystkim praktycznych – techniki koszenia szuwarów oraz wykorzystanie biomasy. Tu miał też swój udział OTOP. Jarosław Krogulec przedstawił prezentację na temat gospodarowania na torfowiskach we wschodniej Polsce, natomiast Dariusz Gatkowski referat o energetycznym wykorzystaniu biomasy szuwarowej. Konferencji towarzyszyły liczne prezentacje firm wytwarzających sprzęt do koszenia trzcinowisk i podmokłych łąk w tym wystawa maszyn na zabytkowym rynku Graifswaldu.

Obie prezentacje OTOP dostępne są na stronie: https://www.otop.org.pl/obserwacje/wodniczka/wersja-polska/projekt-wodniczka-i-biomasa/pliki-do-pobrania/prezentacje-presentations/

Fot główne: Logo konferencji RRR

Fot. 1: Międzynarodowa konferencja RRR. Fot. Christian Schröder

Fot 2: Wystawa maszyn na zabytkowym rynku Freifswaldu. Fot. Christian Schröder

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl