10 mld euro wylane z biopaliwami - OTOP
Odwiedź Rumię i poznaj rezerwat Beka
17 kwietnia 2013
Karsiborska Kępa: było sucho, żeby mogło być mokro
21 kwietnia 2013
Pokaż wszystkie
10 mld euro wylane z biopaliwami

Aktualizacja: 23 sierpnia Międzynarodowy Instytut Zrównoważonego Rozwoju (IISD), skorygował wysokość publicznego wsparcia uzyskiwanego przez przemysł biopaliwowy w UE w roku 2011. Skorygowana łączna wysokość europejskich subsydiów to obecnie 5,9-6,9 mld (średnio 6,2 mld) w skali roku – nie 9,3-10,7 (średnio 10) mld jak informowano w pierwotnej wersji raportu. Jak informuje IISD, konieczność korekty wynikła z błędu w obliczeniach dotyczących ilości biopaliw objętych ulgami podatkowymi w poszczególnych państwach. Wszystkie pozostałe zaprezentowane w opracowaniu wartości pozostają aktualne, w tym koszty związane z nakazywanym przez państwa udziałem biokomponentów w mieszance paliwowej, za który płacą wszyscy kierowcy. „Wnioski i rekomendacje zaprezentowane w raporcie również pozostają aktualne”, informuje IISD w dokumencie korygującym. 

10 mld euro rocznie – tyle Unia Europejska wydała w samym tylko roku 2011 na wspieranie produkcji biopaliw. Okazuje się jednak, że nie przynosi to korzyści ani klimatowi, ani gospodarce. 

To główne wnioski zaprezentowanego w Brukseli raportu, opracowanego przez Międzynarodowy Instytut na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (IISD). Autorzy wyliczyli, że dzięki subsydiom udało się w 2011 osiągnąć udział biopaliw na ogólnym rynku na poziomie 4,5%. Przy kontynuacji dotychczasowej polityki UE wskaźnik ten do roku 2020 ma wzrosnąć do 8,6% i pochłonąć dodatkowych 28,8-33,1 mld euro. 

 

Jednym z celów UE jest zagwarantowanie w transporcie 10% energii ze źródeł odnawialnych do 2020. W październiku 2012 Komisja Europejska zgłosiła propozycję, by tzw. biopaliwa pierwszej generacji (wymagające przekształcania innych upraw i terenów naturalnych pod uprawę roślin energetycznych) mogły służyć realizacji maksymalnie połowy tego wskaźnika. Propozycję oparto na wynikach badań pokazujących, że po uwzględnieniu emisji związanej z tzw. pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ILUC), część biopaliw nie tylko nie pomaga zahamować zmian klimatycznych, ale powoduje wyższą emisję niż paliwa kopalne. 

 

Podczas prezentacji raportu Nusa Urbancic z organizacji Transport i Środowisko (T&E) powiedziała: Już od pewnego czasu wiemy, że biopaliwa nie pomagają nam chronić klimatu. Teraz okazuje się, że dodatkowo stanowią obciążenie dla pogrążonej w kryzysie gospodarki. Warto podkreślić, że 10 mld euro, które UE przeznacza na wsparcie biopaliw, to równowartość unijnego wsparcia dla zadłużonego Cypru. 

 

Autorzy opracowania wyliczyli, że w roku 2011 państwa krajów członkowskich wsparły sektor biopaliwowy poprzez ulgi podatkowe (5,8 mld euro), ustanawianie obowiązku dodawania do paliw biokomponentów (tę pomoc wyceniono na 736 mln euro w przypadku bioetanolu i 3,1-4,1 mld euro w przypadku biodiesla, różnice wynikają z silnie zmieniających się cen surowców na rynkach unijnym i globalnym) oraz poprzez fundusze kierowane na prace badawczo-rozwojowe (52 mln euro). 

 

Raport zatytułowany “Biopaliwa – za jaką cenę? Przegląd kosztów i zysków z unijnej polityki biopaliwowej” skupia się nie tylko na poniesionych kosztach, ale podejmuje próbę ich porównania z otrzymywanym zyskiem. W roku 2011 unijny rynek biopaliw był wart 13-16 mld euro – większość stanowiły różnego rodzaju subsydia, których koszty ponosili ostatecznie obywatele. Roczne publiczne wsparcie przekracza również wartość wszystkich instalacji służących do produkcji biopaliw, ocenianą na 6,5 mld euro. 

 

OTOP, jako polski partner BirdLife International, angażował się w kampanię mającą na celu zmniejszenie negatywnego wpływu konwencjonalnych biopaliw na środowisku (zobacz film promujący tę kampanię). W ramach projektu realizowanego we współpracy z BirdLife przygotowaliśmy również grę “Ostatni Tukanin“, ilustrującą problemy związane z pośrednią zmianą użytkowania gruntów. 

 

Materiały dotyczące europejskiej polityki wobec biopaliw można znaleźć na naszej stronie 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl