Apel do Min. Środowiska dot. obowiązku dokonywania OOŚ dla inwestycji narciarskich - OTOP

Apel do Min. Środowiska dot. obowiązku dokonywania OOŚ dla inwestycji narciarskich

Rozstrzygnięcie konkursu dla obserwatorów MPPL!
28 sierpnia 2015
Biebrzańskie Sianokosy 2015
7 września 2015
Pokaż wszystkie
Apel do Min. Środowiska dot. obowiązku dokonywania OOŚ dla inwestycji narciarskich

11 sierpnia 2015 r. dziewiętnaście organizacji pozarządowych, w tym OTOP, zwróciło się do Ministra Środowiska z apelem o zaprzestanie prowadzonych przez resort środowiska prac nad zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, która zwolni zdecydowaną większość inwestycji narciarskich z obowiązku oceny oddziaływania na środowisko. Proponowane zmiany doprowadzą do postępującej degradacji przyrody i krajobrazu terenów górskich. Są także sprzeczne z interesem publicznym i prawem międzynarodowym – alarmują organizacje.

Nowe rozporządzenie umożliwi realizację ogromnych ośrodków narciarskich (do 10 ha) na terenach chronionych: parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu bez jakiejkolwiek oceny oddziaływania budowy i eksploatacji przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz.

Na terenach nie objętych obszarowymi formami ochrony będzie można przekształcać nawet 15 hektarów bez jakiejkolwiek oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Budowa wyciągów i nartostrad wiąże się z wyrębem lasów, rabunkowym poborem wody do celów naśnieżania oraz fragmentacją terenów otwartych skutkującą zakłóceniami w swobodnej migracji zwierząt a w konsekwencji izolacją wielu populacji. Przede wszystkim jednak powoduje silną degradację krajobrazu.

Pełna treść apelu do Ministra Środowiska

 

Fot. Cezary Korkosz

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl