Wspólne starania o odbudowę stad ryb Bałtyku - OTOP
Akcja ratunkowa w wykonaniu Częstochowskiej Grupy OTOP
11 lutego 2016
Odszedł prof. dr hab. Krzysztof Skóra
17 lutego 2016
Pokaż wszystkie
Wspólne starania o odbudowę stad ryb Bałtyku

Zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) wprowadza nowe narzędzia, jakimi są tzw. wieloletnie plany zarządzania. Założeniem planów jest zapewnienie długoterminowego i zrównoważonego gospodarowania zasobami morskimi w oparciu o cele WPRyb, między innymi odtworzenie poławianych stad ryb powyżej poziomów pozwalających uzyskać tzw. Maksymalny Zrównoważony Odłów (MSY – Maximum Sustainable Yield).

Według WPRyb aby osiągnąć ten cel nadmierne połowy ryb powinny zakończyć się do 2015 r. tam gdzie to możliwe, a najpóźniej do 2020 r. Wieloletnie plany zarządzania służą więc wdrożeniu tego założenia w poszczególnych regionach.

Opracowywany obecnie na szczeblu Unii Europejskiej wieloletni plan zarządzania dla stad ryb dorsza, śledzia i szprota Morza Bałtyckiego (tzw. „bałtycki plan”) będzie pierwszym tego typu dokumentem w UE. Następny w kolejności przygotowywany będzie wieloletni plan dla stad ryb Morza Północnego.

W tej chwili trwają negocjacje trójstronne nad bałtyckim planem między Komisją Europejską, Radą Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Europarlamentem. Posłem sprawozdawcą reprezentującym w negocjacjach Parlament Europejski jest polski eurodeputowany Jarosław Wałęsa.

Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska oceniają stanowisko Europarlamentu w/s bałtyckiego planu bardzo wysoko gdyż jest ono spójne z wymogami obowiązującej WPRyb i zakłada zakończenie nadmiernych połowów na Bałtyku. Tymczasem Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa naciska na zwiększenie elastyczności planu, co może doprowadzić do kontynuacji nadmiernej eksploatacji ryb Morza Bałtyckiego.

apel_do_j_wałęsy

Chcąc pokazać swoje wsparcie dla dobrych zapisów planu proponowanych przez Europarlament, w dniach 13 i 15 lutego organizacje pozarządowe zamieściły apel skierowany do Posła sprawozdawcy –Jarosława Wałęsy na łamach Gazety Wyborczej Trójmiasto. Pod apelem podpisało się aż 14 polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska: Fundacja MARE, Greenpeace Polska, Zielony Instytut, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, OTOP, ClientEarth, Fundacja Nasza Ziemia, Polski Klub Ekologiczny, Klub Przyrodników, Fundacja Aquarius, Klub Gaja, Oceana, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, WWF Polska oraz Kampania na rzecz zakończenia przełowienia w Europie północno-zachodniej.

Organizacje liczą, że argumenty przedstawiane przez Posła Jarosława Wałęsę w ramach negocjacji nad bałtyckim planem staną się podstawą zdrowego kompromisu: zakończenia przełowienia i odbudowy stad ryb w Bałtyku, zgodnie z wymogami Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Justyna Zajchowska

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl