Nowy dom dla jerzyków we Wrocławiu
20 maja 2016
Wrocławskie jerzyki zyskały nowe domy
30 maja 2016
Pokaż wszystkie
Dzień Natura 2000

“Uderzenie skrzydel motyla może zmienić świat” – to motto obchodów Europejskiego Dnia Obszarów Natura2000.

Jak co roku, organizatorzy zachęcają do wykonania gestu motyla i włączenia się do wspólnego świętowania bogactwa świata zwierząt i siedlisk chronionych przez sieć Natura 2000 w całej Europie.

Swoje zdjęcie z charakterystycznym gestem dłoni ukladających się w kształt skrzydeł motyla można przesłać za pomocą strony www.natura2000day.eu lub zamieścić na portalach społecznościowych z oznaczeniem #Natura2000day

Tu przeczytasz więcej o tym jak i dlaczego chcemy wzmocnienia Dyrektywy ptasiej i siedliskowej w Europie.

Chcesz wiedzieć gdzie blisko Ciebie jest obszar Natura2000? Zajrzyj na: natura2000.gdos.gov.pl

21 maja a Natura 2000

Data obchodów Dnia Obszarów Natura 2000 została wybrana nieprzypadkowo. 21 maja 1992 roku przyjęto Dyrektywę Siedliskową (Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Razem z Dyrektywą ptasią, przyjętą w 1979 roku, są podstawą funkcjonowania Europejskiej Sieci Natura 2000. Jej celem jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska najcenniejszych przyrodniczo fragmentów naszego kontynentu. Ochroną są objęte gatunki roślin i zwierząt zagrożone wyginięciem na obszarze Europy oraz siedliska przyrodnicze typowe dla naszego kontynentu. Dlatego ich ochrona jest ważna z perspektywy całej Unii Europejskiej, a nie tylko poszczególnych krajów.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl