OTOP ekoLIDEREM 2016 - OTOP
UNESCO wzywa do wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej
10 czerwca 2016
Partnerzy BirdLife wspólnie o edukacji przyrodniczej
16 czerwca 2016
Pokaż wszystkie
OTOP ekoLIDEREM 2016

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zdobyło wyróżnienie ekoLIDERA przyznawane dorocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz dziesiąty ogłosił konkurs #ekoLIDERZY. Jego celem było uhonorowanie instytucji, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce. Udział w konkursie mogły wziąć m.in. organizacje pozarządowe, które w roku poprzedzającym go zrealizowały przynajmniej jedno przedsięwzięcie przy współudziale środków WFOŚiGW w Krakowie.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wyróżnione zostało w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE – edukacja ekologiczna za działanie: „Narzędzia wspierające wdrażanie przyjaznych środowisku form gospodarki rolnej w Małopolsce”. Działanie było częścią projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem przedsięwzięcia była promocja założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, w szczególności zaś założeń działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w zakresie tzw. pakietów przyrodniczych (związanych z ochroną półnaturalnych siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków ptaków) wśród rolników z regionu polskich Karpat. Działanie zrealizowano poprzez organizację kilku spotkań warsztatowych dla rolników z wybranych gmin karpackich. Łącznie w woj. małopolskim w spotkaniach udział wzięło 167 osób zainteresowanych wdrażaniem zrównoważonych praktyk rolniczych w obrębie swoich gospodarstw rolnych. Oprócz podstawowych informacji o działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym (rodzaje pakietów przyrodniczych, wysokość możliwego do pozyskania dofinansowania, warunki otrzymania dofinansowania) uczestnicy mogli zapoznać się z siedliskami przyrodniczymi i gatunkami ptaków, które występują na obszarze ich gmin i mogą stanowić podstawę ubiegania się o dofinansowanie z tytułu wdrażania programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. Cenny był również dla nich bezpośredni kontakt z doradcą rolnośrodowiskowym. Nasze spotkania cieszyły się dużym powodzeniem.

Wyniki konkursu #ekoLIDER 2016 ogłoszono podczas uroczystej gali, która odbyła się w Krakowie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, przedstawicieli Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także osobistości świata polityki i mediów.

Wszystkich laureatów konkursu wymieniono tutaj: http://www.wfos.krakow.pl/final-konkursu-ekoliderzy-2016-wojewodztwa-malopolskiego-0

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl