OTOP ekoLIDEREM 2016
13 czerwca 2016
Norweskie orły przednie zagrożone
20 czerwca 2016
Pokaż wszystkie
Partnerzy BirdLife wspólnie o edukacji przyrodniczej

W dniach 6-10 czerwca 2016 OTOP gościł przedstawicieli organizacji partnerskich z Malty (BirdLife Malta), z Wielkiej Brytanii (Royal Society for the Protection of Birds) i z Irlandii (BirdWatch Ireland) oraz z Ministerstwa Edukacji Malty, z którymi współpracuje w ramach projektu edukacyjnego Erasmus+ pod nazwą „Lifelong Learning through Nature”.

Było to spotkanie grupy sterującej projektu, którego celem jest wspólne wypracowanie nowych inicjatyw oraz materiałów edukacyjnych, służących większemu zbliżeniu dzieci i młodzieży do świata przyrody, poznaniu otaczającego środowiska i zrozumieniu potrzeby jego ochrony. W dalszej perspektywie to właśnie warunkuje zamianę zachowań ludzi wobec przyrody i pozwoli zachować ją w stanie zrównoważonym. Wspólna praca organizacji partnerskich pozwala wymieniać doświadczenia i wdrożyć najlepsze rozwiązania edukacyjne u siebie. Projekt zaplanowany jest na 3 lata i trwa od września 2014 do sierpnia 2017.

W ramach spotkania partnerzy projektu odwiedzili Szkołę Podstawową w Nadrybiu (województwo lubelskie, gmina Puchaczów), mającą długoletnie doświadczenie w pracy edukacyjnej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. OTOP rozpoczął współpracę ze szkołą, otwierając wspólnie ścieżkę przyrodniczą zlokalizowaną wokół Zalewu Nadrybskiego, położonego na obszarze Natura 2000 i w obrębie Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego. Goście mieli możliwość zapoznać się z ciekawymi inicjatywami podejmowanymi przez szkołę, spotkać się z młodzieżą i ich nauczycielami, a także obserwować przyrodę na ścieżce  edukacyjnej sąsiadującej ze szkołą. O pracy szkoły opowiedziała nam dyrektor Maria Paryła oraz nauczyciel przyrody Iwona Wróbel. Bardzo dziękujemy za wspólne spotkanie.

 

Fot. Justyna Choroś

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl