OTOP ekoLIDEREM 2016
13 czerwca 2016
Norweskie orły przednie zagrożone
20 czerwca 2016
Pokaż wszystkie
Partnerzy BirdLife wspólnie o edukacji przyrodniczej

W dniach 6-10 czerwca 2016 OTOP gościł przedstawicieli organizacji partnerskich z Malty (BirdLife Malta), z Wielkiej Brytanii (Royal Society for the Protection of Birds) i z Irlandii (BirdWatch Ireland) oraz z Ministerstwa Edukacji Malty, z którymi współpracuje w ramach projektu edukacyjnego Erasmus+ pod nazwą „Lifelong Learning through Nature”.

Było to spotkanie grupy sterującej projektu, którego celem jest wspólne wypracowanie nowych inicjatyw oraz materiałów edukacyjnych, służących większemu zbliżeniu dzieci i młodzieży do świata przyrody, poznaniu otaczającego środowiska i zrozumieniu potrzeby jego ochrony. W dalszej perspektywie to właśnie warunkuje zamianę zachowań ludzi wobec przyrody i pozwoli zachować ją w stanie zrównoważonym. Wspólna praca organizacji partnerskich pozwala wymieniać doświadczenia i wdrożyć najlepsze rozwiązania edukacyjne u siebie. Projekt zaplanowany jest na 3 lata i trwa od września 2014 do sierpnia 2017.

W ramach spotkania partnerzy projektu odwiedzili Szkołę Podstawową w Nadrybiu (województwo lubelskie, gmina Puchaczów), mającą długoletnie doświadczenie w pracy edukacyjnej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. OTOP rozpoczął współpracę ze szkołą, otwierając wspólnie ścieżkę przyrodniczą zlokalizowaną wokół Zalewu Nadrybskiego, położonego na obszarze Natura 2000 i w obrębie Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego. Goście mieli możliwość zapoznać się z ciekawymi inicjatywami podejmowanymi przez szkołę, spotkać się z młodzieżą i ich nauczycielami, a także obserwować przyrodę na ścieżce  edukacyjnej sąsiadującej ze szkołą. O pracy szkoły opowiedziała nam dyrektor Maria Paryła oraz nauczyciel przyrody Iwona Wróbel. Bardzo dziękujemy za wspólne spotkanie.

 

Fot. Justyna Choroś

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl