Norweskie orły przednie zagrożone - OTOP
Partnerzy BirdLife wspólnie o edukacji przyrodniczej
16 czerwca 2016
Nowy numer “Ptaków” rozesłany
24 czerwca 2016
Pokaż wszystkie
Norweskie orły przednie zagrożone

Obrońców przyrody w Norwegii zaskoczyło nieoczekiwane stanowisko norweskiego parlamentu, z początku bieżącego miesiąca. Najwyższy krajowy organ przedstawicielski zatwierdził projekt pilotażowy oraz zawnioskował o zmiany w ustawodawstwie, które sprawią, że w dwóch odrębnych regionach kraju możliwy będzie odstrzał orłów przednich (Aquila chrysaetos). We wstępnych prognozach, mowa o około 200 osobnikach tego gatunku. Zmiana przepisów poddana jeszcze będzie publicznej debacie. Przedstawiciele BirdLife Norway uważają, że obecna sytuacja jest efektem presji ze strony pasterzy owiec i reniferów, którzy obarczają orły winą za straty w inwentarzu. 

W Norwegii, wokół potencjalnej zmiany statusu ochronnego orła przedniego rozgorzała energiczna debata. Projekt ustawy ma zostać poddany głosowaniu w norweskim parlamencie w przyszłym tygodniu. Począwszy od roku 1968, prawo norweskie gwarantowało ścisłą ochronę wszystkim gatunkom szponiastych. Nowa koncepcja władz zmierza do regulowania populacji orła przedniego, w nadziei, że zmniejszy to odsetek śmierci wśród zwierząt hodowlanych, głównie owiec i reniferów, które – jak wierzą niektórzy parlamentarzyści – są zabijane właśnie przez te ptaki.

Przedstawiciele Norsk Ornitologisk Forening (norweski BirdLife) uważają, że projekt parlamentu nie ma uzasadnienia w dowodach naukowych. Ryzykowne posunięcie władz może ponadto stanowić niebezpieczny dla ustawodawstwa innych skandynawskich i europejskich krajów precedens. Ornitolodzy podkreślają też, że jest niezwykle mało prawdopodobne, iż redukcja populacji orła przedniego wpłynie na zmniejszenie strat wśród zwierząt hodowlanych. Cytowane przez NOF dane naukowe wskazują jednoznacznie, że brak jest jakichkolwiek przesłanek, które mogłyby popierać tezę zwolenników nowej uchwały, w myśl której wysokie zagęszczenie populacji orła przedniego wpływa na wzrost strat w inwentarzu.    

Oburzenia nie kryje Kjetil Solbakken z NOF: Odstrzał orłów przednich jest rzeczą niespotykaną w Europie. Likwidacja nikomu nie wadzących ptaków z całą pewnością zapewni Norwegii miejsce w międzynarodowej „Hall of shame”.  Dodać trzeba, że redukcji statusu ochronnego orła przedniego nie poparł szereg norweskich instytucji związanych z ochroną środowiska naturalnego, m.in. Agencja Środowiska.

NOF ma nadzieję, że przy wsparciu międzynarodowej opinii publicznej uda się przekonać władze. Przyrodnicy podkreślają, że kluczowe dla ochrony gatunkowej decyzje nie mogą być poparte populistycznymi i niewłaściwie interpretowanymi przesłankami. 

Petycję w obronie orłów przednich w Norwegii podpisać można pod linkiem:

https://www.causes.com/campaigns/101784-ikke-drep-kongeorna-don-t-kill-golden-eagles-in-norway

Źródło: http://www.birdlife.org/

Fot. Lars Løfaldli / BirdLife Norway

 

Wpłacam