Uwagi OTOP do projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody
23 sierpnia 2016
Już jesień! Najwyższy czas na dobre decyzje w sprawie Dyrektywy ptasiej i siedliskowej!
13 września 2016
Pokaż wszystkie
Nowa Europa dla ludzi!

Bogatka, fot. Krzysztof Merski

Europa jest na rozdrożu, zagrożona jest przyszłość współpracy europejskiej i korzyści z niej płynące. Chodzi o przyszłość naszego społeczeństwa i o to, jak chcemy być postrzegani na świecie. Chodzi o przyszłość naszej planety i Europę, w jakiej będą dorastały nasze dzieci.

Obecny kryzys uwypuklił potrzebę zastanowienia się nad podstawowymi pytaniami. Skąd mamy pewność, że europejski projekt spełni obietnicę pokoju, demokracji i solidarności? Co Europa może dać swoim mieszkańcom?

Zbyt wiele osób w całej Europie jest niezadowolonych i rozczarowanych Unią Europejską i dystansuje się od jej instytucji i polityki. W całej Europie istnieją jednak grupy zaangażowanych polityków, związków zawodowych, grup społecznych i organizacji pozarządowych gotowych do podjęcia działań i pracy na rzecz odnowionej Europy. Razem możemy zbudować Europę otwartą, sprawiedliwą, trwałą, działającą w imieniu ludzi w każdym wieku, pochodzących z różnych środowisk społecznych i narodów. Jak zbudować Europę, jakiej chcemy i potrzebujemy?

Odrzuć populistyczne rozwiązania

Ten kryzys zaufania wynika ze spadku poziomu życia, spadku siły nabywczej i niepewnego zatrudnienia, trudności spowodowanych polityką oszczędności, niepokojów związanych z napływem ludzi do brzegów Europy, skutków zmian klimatycznych i niszczenia środowiska. Ludzie szukają odpowiedzi, a eurosceptycyzm i nacjonalizm, nietolerancja i dezinformacja wygrywają ze współpracą, człowieczeństwem i solidarnością. Wszyscy razem – liderzy, media i osoby prywatne – musimy aktywnie i przy każdej okazji mówić i działać wspólnie przeciwko podziałom, marginalizacji różnych grup społecznych i tym, którzy grają na obawach dla własnych politycznych celów.

Wspólne rozwiązywanie problemów

Wiele wyzwań stojących przed Europą, takich jak nierówności społeczne, zmiany klimatyczne, wyczerpywanie zasobów naturalnych, globalna gospodarka, która przynosi korzyści jedynie niewielu, lepiej rozwiązywać wspólnie niż indywidualnie przez poszczególne kraje.
Unia Europejska, która ucieleśnia współpracę musi przewodzić w staraniach o zapewnienie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju, postęp praw człowieka zapewniającego godne przemieszczanie się ludzi, gdzie uciekinierzy są mile widziani i wszyscy ludzie mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Walka o zrównoważoną socjalnie Europę dla ludzi i dla naszej planety

Konieczna jest zdecydowana zmiana politycznej woli, kierunku i polityki. W przyjętym przez Organizację Narodów Zjednoczonych dokumencie 2030 Agenda for Sustainable Development zapisana jest wizja zrównoważonego rozwoju, gdzie w centrum uwagi znajdują się ludzie, sprawiedliwość społeczna, ochrona środowiska i zdrowia, demokracja i przejrzystość. Kierując się tymi wytycznymi, polityka gospodarcza UE musi iść w parze z silną polityką społeczną i środowiskową. Jednolity rynek UE i polityka międzynarodowa musi wspierać egzekwowanie przepisów chroniących pracowników, konsumentów, obywateli – kobiet i mężczyzn, młodych i starych – i całej planety. Polityka UE musi wspierać demokrację, dialog i równość w granicach i poza UE. Potrzebujemy Europy, która ma na celu poprawę warunków życia wszystkich.

Praca dla lepszej Europy

Obecna tendencja osłabiania instytucji UE i znoszenia ochrony ludzi i planety w imię „deregulacji” nie jest odpowiedzią. Aktualna polityka gospodarcza redukująca deficyt i zwiększająca „konkurencyjność” promuje zbyt wąską interpretację wzrostu, a zyski firm nie zwiększają płac i nie wpływają na poprawę życia ludzi.

To właśnie te zasady, a nie tzw. „za dużo Europy”, powodują wyobcowanie i sprawiają, że ludzie czują się bezradni i pozostawieni sami sobie. Aby odzyskać ich zaufanie potrzebujemy nowej, postępowej inicjatywy europejskiej dostarczającej ludziom wymiernych korzyści. Potrzebujemy „lepszej Europy”, w której wspólne działanie tworzy wymierne korzyści dla ludzi i planety. Oznacza to nowe podejście do równości i integracji, nowe otwarcie europejskiego modelu społecznego zapewniającego godną pracę, wysokiej jakości miejsca pracy i lepsze warunki życia, silną ochronę środowiska, sensowne działania w sprawie zmian klimatycznych oraz starania całej UE, aby powitać i zintegrować imigrantów.

Posłuchaj i zaangażuj się

Aby zrozumieć i lepiej reagować na problemy ludzi i móc zaproponować nową, pozytywną wizję Europy – liderzy UE, premierzy, prezydenci, kanclerze i parlamentarzyści muszą słuchać i aktywnie zaangażować obywateli ze wszystkich grup wiekowych i środowisk społecznych. Wszyscy, a może przede wszystkim młodzi, muszą jeszcze aktywniej uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na naszą przyszłość. W ważnych sprawach podejmujmy decyzje wspólnie.

Sprawa Europy

Potrzebujemy prawdziwego, demokratycznego i integrującego dialogu na temat przyszłości Europy, oraz tego, w jaki sposób UE może przynieść Europejczykom wymierne korzyści. Jesteśmy gotowi, by odgrywać w tym dialogu aktywną rolę i gotowi do jeszcze cięższej pracy, aby współpraca była korzystna dla obywateli Europy i wartości, dla których Unia istnieje.

 

Wspólne oświadczenie zostało sporządzone z inicjatywy WWF, Concord, EKZZ oraz Europejskiego Forum Młodzieży i wspierane jest przez 177 sygnatariuszy wskazanych w oryginalnym dokumencie, w tym także BirdLife Europe oraz OTOP.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl