Już jesień! Najwyższy czas na dobre decyzje w sprawie Dyrektywy ptasiej i siedliskowej! - OTOP

Już jesień! Najwyższy czas na dobre decyzje w sprawie Dyrektywy ptasiej i siedliskowej!

Nowa Europa dla ludzi!
12 września 2016
Czy musimy chronić przyrodę na terenach rolniczych?
28 września 2016
Pokaż wszystkie
Już jesień! Najwyższy czas na dobre decyzje w sprawie Dyrektywy ptasiej i siedliskowej!

#NatureAlert

Komisja Europejska wraca „do szkoły” po przerwie wakacyjnej, a jedną z pierwszych lekcji jakie powinna odrobić jest podsumowanie procedury Fitness check, czyli sprawdzenia jak działają i jak skuteczne są Dyrektywa ptasia i siedliskowa. W długim, dwuletnim procesie jednomyślnego poparcia prawodawstwu UE udzielili eksperci, obywatele, przedstawiciele rządów państw członkowskich i Parlament Europejski.

Według ekspertów pracujących na zlecenie Komisji:

„Dowody wskazują, że Dyrektywy działają właściwe do ich przeznaczenia i wykazują wartość dodaną dla UE. Dyrektywy spowodowały wiele istotnych korzyści dla ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Zapewniają wyważone i skuteczne ramy dla zaspokajania zróżnicowanych interesów wielu grup z poszanowaniem celów związanych z ochroną przyrody. Całkowite koszty realizacji są rozsądne i zrównoważone przez korzyści, choć na niektóre zainteresowane strony dyrektywy mają większy wpływ niż na inne”.

Komisja Europejska miała podsumować procedurę fitness check  na czerwcowej konferencji w ramach prezydencji holenderskiej, ale w niewyjaśnionych okolicznościach przeciwnicy dyrektyw zablokowali ogłoszenie jej wyników doprowadzając w ostatniej chwili do odwołania konferencji. Po fali krytyki wiceprzewodniczący Frans Timmermans dał słowo Parlamentowi Europejskiemu, że jesienią zaprezentuje obszerny komunikat w sprawie przyszłości ochrony różnorodności biologicznej. Obiecał poważnie potraktować wnioski z kontroli fitness check przedstawione przez ekspertów.

Dla zachowania wiarygodności Komisja Europejska powinna zaangażować się w rozwiązanie kryzysu różnorodności biologicznej i potwierdzić, że Dyrektywa ptasia i siedliskowa są odpowiednie do swojego przeznaczenia i zapewnić rozwiązanie problemów wskazanych przez fitness check: słabego wdrożenia istniejących przepisów, braku środków na ich realizację i wprowadzić konieczne zmiany we wspólnej polityce rolnej UE.

Jesteśmy przekonani, że wiceprzewodniczący Frans Timmermans dotrzyma słowa. Dni są coraz krótsze, a ptaki wędrowne udają się do Afryki, najwyższy więc czas spełnić obietnicę.

 

Donacja

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl