NGO popierają dyrektywę ptasią i siedliskową - OTOP
Puszcza Białowieska: Informacyjny chaos i wycinka małymi krokami
26 stycznia 2017
Najwyższy czas na żywność i rolnictwo przyjazne przyrodzie
9 lutego 2017
Pokaż wszystkie
NGO popierają dyrektywę ptasią i siedliskową

Czapla biała, fot. Cezary Korkosz

W odpowiedzi na konsultacje w sprawie dokumentu Personelu Komisji dotyczącego dyrektyw naturowych ogłoszone przez Ministerstwo Środowiska ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz WF Polska przygotowały swoją odpowiedź.

NGO popierają wnioski zawarte w omawianym dokumencie, które są zgodne z ogłoszonymi w grudniu 2016 roku wynikami procedury fitness check prowadzonej przez Komisję Europejską.

NGO napisały do Ministerstwa:

W nawiązaniu do ogłoszonych przez Ministerstwo Środowiska w dniu 19 stycznia 2017 r. konsultacji dokumentu roboczego Personelu Komisji pn. Kontrola Adekwatności Aktów prawnych UE dot. przyrody (Dyrektywy ptasiej i siedliskowej): Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dn. 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dn. 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, my, niżej podpisane organizacje pragniemy wyrazić swoje poparcie dla wniosków z przedstawionego dokumentu.

Dokument roboczy Personelu Komisji podsumowuje: “W kontekście szerszej polityki ochrony bioróżnorodności dyrektywy naturowe są adekwatne do celu, któremu mają służyć, ale ich skuteczność będzie zależeć od odpowiedniego ich wdrażania w partnerstwie z różnymi interesariuszami w państwach członkowskich. Tylko to umożliwi osiągnięcie konkretnych rezultatów, które będą sprzyjać przyrodzie, ludziom i unijnej gospodarce.”

(…)

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, WWF Polska

 

Pełny tekst listu do ministerstwa: tu

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl