Petycja w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody - OTOP
Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym – nowe materiały
23 lutego 2017
Chodź z nami szukać wiosny – Spring Alive 2017
14 marca 2017
Pokaż wszystkie
Petycja w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody

Cezary Korkosz

Organizacje pozarządowe zwróciły się do prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz premier Beaty Szydło z petycją w sprawie zmiany nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i przywrócenia realnej ochrony drzew.

W petycji wymieniono szkodliwe zmiany, jakie wprowadziła zmiana ustawy o ochronie przyrody, m.in.:

  • zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3): zwiększenie obwodu drze na które nie jest wymagane zezwolenie z 25 cm i 35 cm na wysokości 5 cm do 50 cm i 100 cm na wysokości 130 cm.

Zmiana ta powoduje, iż bez zezwolenia wycinane są duże, stare drzewa na terenach gmin, a dodatkowo wprowadzenie pomiaru obwodu na wysokości 130 cm nad ziemią uniemożliwia pomiar drzewa po wycince.

  • zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3a): całkowite zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew z terenów prywatnych, gdy drzewa są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Przepis ten budzi  bardzo duże kontrowersje, gdyż już doprowadził do masowych wycinek. W praktyce trudno jest udowodnić osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą na prywatnym terenie, że wycinka związana jest z ich działalnością gospodarczą, nawet gdy jest to dość ewidentne.

  • zgodnie z art. 84. ust. 1: umożliwienie gminom rozszerzania katalogu kryteriów związanych z wycinką dzrew, na które nie trzeba wnioskować o wycinkę:

Szkodliwość tego przepisu polega na tym, iż gminy mogą dowolnie kształtować politykę związaną z wycinką drzew i zgodnie z przepisami maja możliwość dowolnego zwiększania obwodu drzew, ich wieku, ale także celu usunięcia. Nie daje się natomiast gminom możliwości zaostrzenia kryteriów liberalizujących wycinki.

  • zgodnie z art. 86. ust. 7: zniesione zostały opłaty za wycinkę drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm lub 80 cm, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze;

Z przepisu jasno wynika, że jest on skierowany do podmiotów gospodarczych i osób planujących zabudowę terenów nieużytkowanych.

Organizacje pozarządowe wnioskują o zmianę nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. poprzez usunięcie szkodliwych zapisów. Zwracają się także z prośbą o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych przy uchwalaniu kolejnej nowelizacji ustawy, uwzględniających zarówno przedstawicieli samorządu lokalnego jak i organizacji społecznych.

Pod petycją podpisali się przedstawiciele organizacji i instytucji:

Fundacja alter eko, Fundacja Nasza ziemia, Klub Gaja, Związek Stowarzyszeń Praskich, Stowarzyszenie NIE kopalni odkrywkowej, Zero Waste Europe, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Uniwersytet Wrocławski, Stępnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja”, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Fundacja Ja Wisła, Zw. Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, Fundacja Ekorozwoju, Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, Fundacja Strefa Zieleni, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Stowarzyszenie Warszawa Obywatelska, Stowarzyszenie Ostra Zieleń, Stowarzyszenie Ochrony Drzew “miastoDrzew”

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl