Nie! dla nowych jednostek połowowych - OTOP
Czekamy na wiosnę ze Spring Alive
20 marca 2017
Zachęcamy NGO do włączenia się w konsultacje KE dot. WPR
30 marca 2017
Pokaż wszystkie
Nie! dla nowych jednostek połowowych

Zakaz kierowania dotacji UE na budowę nowych statków rybackich powinien zostać utrzymany! – apel organizacji pozarządowych do Europarlamentarzystów

101 organizacji pozarządowych i społecznych z Unii Europejskiej, w tym 9 organizacji z Polski, wzywa Europosłów do utrzymania istniejącego zakazu przekazywania unijnego wsparcia finansowego na budowę nowych jednostek połowowych.

22 marca podczas głosowania Komisja ds. Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego większość posłów zagłosowała przeciwko niekorzystnym poprawkom, które przywróciłyby dotacje na budowę nowych jednostek połowowych. Było to głosowanie nad sprawozdaniem z inicjatywy własnej nt. „Zarządzania flotami rybackimi w regionach zewnętrznych”[1]. Głosowanie plenarne Europarlamentu w tej sprawie odbędzie się 28 kwietnia. Podpisane pod listem organizacje pozarządowe i społeczne apelują do członków Parlamentu Europejskiego o wsparcie stanowiska Europarlamentu z 2014 roku aby utrzymać zakaz dotacji na budowę nowych jednostek połowowych, który istnieje w Unii Europejskiej od 2004 roku. W związku z tym organizacje w oficjalnym liście do Europosłów proszą o sprzeciwienie się próbom ponownego wprowadzenia subsydiów na budowę nowych statków rybackich, które znajdują się w sprawozdaniu Parlamentu.

Przyjrzyjmy się jakie argumenty przyświecają organizacjom pozarządowym

Budowa nowych jednostek połowowych oznacza zwiększenie tzw. mocy połowowej flot rybackich, co w konsekwencji może przyczynić się i tworzyć zachętę do prowadzenia nadmiernych połowów. Cel Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych związany z oceanami i morzami (ang. Sustainable Development Goals, SDG 14)[2] wzywa do wyeliminowania dotacji, które przyczyniałyby się do pogłębiania problemu przełowienia, do 2020 roku. I słusznie gdyż szacuje się, że podatnicy wydadzą sumę ok. 30 miliardów dolarów amerykańskich rocznie na subsydia na rybołówstwo na całym świecie. Aż 60% z nich będzie wspierało niezrównoważone, destrukcyjne dla środowiska naturalnego praktyki.[3] To dlatego Unia Europejska ponad dziesięć lat temu z sukcesem wycofała pomoc finansową na budowę nowych jednostek połowowych i aktywnie zabiega w Światowej Organizacji Handlu o zakaz dotacji, które przyczyniają się do zwiększenia mocy połowowej flot rybackich, a w konsekwencji do przełowienia.

Ponadto, próby ponownego wprowadzenia dotacji na nowe jednostki połowowe, nawet jeśli dotyczą floty małej skali lub są zlokalizowane w odległych regionach, podważają cele zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, aby zakończyć nadmierne połowy oraz wysyłają niewłaściwy polityczny sygnał od UE do innych światowych liderów. W związku z tym organizacje pozarządowe wzywają Europarlamentarzystów do respektowania Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz do sprzeciwienia się próbom ponownego wprowadzenia dotacji na budowę nowych statków rybackich.

Justyna Zajchowska
Doradca ds. rybołówstwa dla organizacji pozarządowych
(artykuł na podstawie tłumaczenia listu organizacji pozarządowych do Europosłów)

[1] 2016/2016(INI) Management of the fishing fleets in the outermost regions
[2] Resolution adopted by the United National General Assembly on 25 September 2015: “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” Goal 14 “Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development”.
[3] Sumaila et. al (2016) “Global fisheries subsidies: An updated estimate” in Marine Policy.

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl