Europejskie Dni Ptaków 2018 5-7 października 2018 - OTOP
Zjazd Wolontariuszy OTOP – 27-28 października 2018
31 sierpnia 2018
Nie tylko wodniczki – wieści z projektu
14 września 2018
Pokaż wszystkie
Europejskie Dni Ptaków 2018 5-7 października 2018

Pleszka Phoenicurus phoenicurus, fot.. Cezary Korkosz

W dniach 5-7 października 2018 obserwatorzy z całej Europy wyruszą z lornetkami i lunetami na obserwacje ptaków. To  bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów.

Tegoroczne Europejskie Dni Ptaków (ang. EuroBirdwatch) są szczególne: miłośnicy ptasich obserwacji, zwani po polsku ptasiarzami lub z angielska – birdwatcherami, będą je świętować 25 raz.

Wszystko zaczęło się w 1993 roku. 3 marca powołano ogranizację BirdLife International, która powstała na fundamentach założonej w 1922 roku w Londynie  Międzynarodowej Rady Ochrony Ptaków (International Council for Bird Preservation). Pierwszą międzynarodową akcją zorganizowaną przez BirdLife było World Birdwatch (9-10 października 1993). Wzięli w niej udział obserwatorzy z ponad stu krajów. Europejscy partnerzy BirdLife postanowili dodatkowo stworzyć system raportowania, który umożliwiłby oszacowanie liczby obserwowanych ptaków i obserwatorów oraz przegląd wydarzeń związanych z akcją. Pomysłodawcami byli Johanna Winkelman (Vogelbescherming Nederland) i Fritz Hirt (BirdLife Switzerland), którzy są członkami Europejskiego Komitetu BirdLife.

Głównym celem,  jaki przyświecał akcji World Birdwatch,  było podniesienie świadomości potrzeby ratowania ptaków wędrownych, ich obszarów lęgowych, ochrony miejsc postoju na szlakach migracyjnych i zimowiskach. Drugim ważnym zadaniem była prezentacja opinii publicznej nowo powstałej organizacji.

Sukces był ogromny. Pierwsze wstępne wyniki, dzięki stworzonemu systemowi szybkiego raportowania, pojawiły się już w niedzielę 10 października 1993 roku po godz. 18. Media, które poświęciły wiele uwagi międzynarodowemu wydarzeniu, mogły błyskawicznie przekazać wstępne dane. W Europie do akcji włączyło się 17 państw, w których zorganizowano 1812 wydarzeń. Wzięło w nich udział 17 119 osób, które wspólnie policzyły aż 5 milionów ptaków!

Po tak wielkim sukcesie europejscy partnerzy BirdLife postanowili organizować takie wydarzenie co roku, z coraz to większą liczbą uczestniczących w nim obserwatorów, w tym także dzieci. Właśnie dlatego w 2018 r. świętujemy 25. rocznicę EuroBirdwatch, kampanii informacyjnej na temat ptaków wędrownych i ich siedlisk, wzbogaconej o wspólne obserwacje.

25 lat EuroBirdwatch to corocznie wydarzenia organizowane przez partnerów BirdLife kilkudziesięciu krajach (od  17 do 41) i ponad 1,2 miliona ludzi biorących udział w prawie 40 000 wydarzeń – a wszystko po to, aby podziwiać ptasie przeloty i dowiedzieć się więcej na temat imponującej migracji ptaków na południe.

W Polsce partnerem BirdLife International i organizatorem EuroBirdwatch (Europejskich Dni Ptaków) jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Masz pomysł na wydarzenie z okazji Europejskich Dni Ptaków? Zorganizuj wycieczkę, rajd, konkurs, wystawę zdjęć, prelekcję, wspólne oglądanie filmów o ptakach i zgłoś do nas! Chcielibyśmy nie tylko liczyć i obserwować razem z Wami migrujące ptaki, ale także wspólnie szerzyć wiedzę o konieczności ich ochrony, o zagrożeniach, jakie czekają w trakcie jesiennych i wiosennych wędrówek, o tym, jak niezwykły jest świat ptaków. Świętujmy razem Europejskie Dni Ptaków!

Jak co roku zachęcamy nauczycieli przedszkoli i szkół do włączenia się w obchody Europejskich Dni Ptaków. W piątek 5 października 2018 r. zorganizujcie spacer lub inne aktywności, związane z  ptakami i ptasimi migracjami. Informacja o Waszym przedsięwzięciu  pojawi się na liście wydarzeń EDP 2018.

Informacje o spacerach i innych wydarzeniach związanych z Europejskimi Dniami Ptaków można znaleźć na stronie Europejskie Dni Ptaków . W zakładce dostępne są informacje o tym,  jak zorganizować wycieczkę z okazji EDP (do czego gorąco zachęcamy!), lista wydarzeń według województw, materiały dla przewodników, informacje o ptaku Europejskich Dni Ptaków (w tym roku jest to pleszka) oraz linki do tzw. szybkiego raportu i elektronicznej karty obserwacji. Pierwsze wyniki tegorocznych Europejskich Dni Ptaków pojawią się w poniedziałek 8 października wieczorem.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl