Nie tylko wodniczki – wieści z projektu - OTOP
Europejskie Dni Ptaków 2018 5-7 października 2018
10 września 2018
Wpływ prowadzonej gospodarki leśnej na populacje wybranych gatunków ptaków interioru leśnego w lasach nizinnych Polski | seminarium | 17 października 2018
25 września 2018
Pokaż wszystkie
Nie tylko wodniczki – wieści z projektu

Kragowina, fot.Krzysztof Stasiak

 

Wieści z projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”

W przededniu jesieni kontrole terenowe skupiają się na ocenie występowania na powierzchniach projektowych skupisk i miejsc przystankowych ptaków migrujących. Poza gatunkami najistotniejszymi dla realizacji projektu, w tym przede wszystkim wodniczką, kontrolowane są inne gatunki ptaków związanych z siedliskami podmokłymi.

Składów. fot. Krzysztof Stasiak

Ze względu na wczesny początek sezonu lęgowego i idące za nim przyspieszenie lęgów wielu gatunków, sezon jesiennych przelotów rozpoczął się stosunkowo wcześnie. Można obserwować duże stada czajek, żerujące na skoszonych łąkach i w misach stawów hodowlanych. Największe stada obserwowano na powierzchni Krągowina, w dolinie Tyśmienicy.

Krychów – Krowie Bagno, fot. Krzysztof Stasiak

Poszukiwanie zlotowisk żurawi na powierzchniach zlokalizowanych na Krowim Bagnie zakończyło się niepowodzeniem – stwierdzono jedynie pojedyncze osobniki, które dość szybko przeniosły się na inne części obszaru oraz na teren sąsiadującego Bagna Bubnów.
Na powierzchniach nad Wieprzem obserwowano żerujące i prawdopodobnie migrujące błotniaki stawowe, gniazdujące w trzcinowiskach, między innymi na powierzchni Składów.
Na niewielkich powierzchniach, takich jak Sosnowica, aktywność ptaków była znacznie mniejsza, obserwowano najczęściej pokląskwy i rokitniczki.
W toku dalszych kontroli planowane są dalsze obserwacje ptaków przelatujących i zatrzymujących się na powierzchniach projektowych.

Krzywowierzba Kolonia, fot. Krzysztof Stasiak

Poza obserwacjami ptaków, notowany jest stan siedliska, poziom wody, fakt koszenia i wszelkie informacje uzupełniające wiedzę o powierzchniach projektowych.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl