Przyrodniczy raj u ujścia Redy | Wystawa zdjęć przyrody rezerwatu Beka

Uratujmy prawo wodne Unii Europejskiej!
9 października 2018
Spotkanie z pisarzem | Stanisław Łubieński o tym „Jak być gościem w rezerwacie Beka”
14 października 2018
Pokaż wszystkie
Przyrodniczy raj u ujścia Redy | Wystawa zdjęć przyrody rezerwatu Beka

Ujście Redy, fot. Dariusz Bógdał

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. F. Ceynowy w Rumi zapraszają na wystawę fotograficzną zatytułowaną „Przyrodniczy raj u ujścia Redy”.

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godzinie 12.00 w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki w Rumi przy ul. Pomorskiej 11.

W ramach wystawy zaprezentowane zostaną zdjęcia osób, które od lat związane są z obszarem o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, objętym od ponad 30 lat ochroną, leżącym w ujściu Pradoliny Redy do Zatoki Puckiej.

Ten fragment przyrody, chroniony jako rezerwat Beka to rzadkie w Polsce nadmorskie zabagnione łąki, z wyjątkową, specyficzną roślinnością słonolubną, zanikające w Polsce łąki trzęślicowe oraz torfowiska, turzycowiska i formy wydmowe. Występuje tu szereg rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin. Można obserwować wiele rzadkich gatunków ptaków. Niezniszczona przyroda i wyróżniający krajobraz ujścia szerokiej doliny do Zatoki Puckiej sprawia, że obszar ten można nazwać przyrodniczym rajem.

Niezwykle piękne zdjęcia prezentują zarówno rzadkie gatunki ptaków i roślin, jak również urokliwe krajobrazy, które można ujrzeć u ujścia Redy o każdej porze roku. Wystawa zwraca uwagę mieszkańcom regionu na konieczność zachowania miejsc cennych przyrodniczo, jako wspólnego dobra, które powinno przetrwać również dla przyszłych pokoleń.

Wystawa jest przygotowana w ramach projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Partnerami projektu są Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Więcej informacji o wydarzeniu: Hanna Rachwald 58 3412693, Bogumiła Błaszkowska 500 239 688

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl