Przyrodniczy raj u ujścia Redy | Wystawa zdjęć przyrody rezerwatu Beka - OTOP

Przyrodniczy raj u ujścia Redy | Wystawa zdjęć przyrody rezerwatu Beka

Uratujmy prawo wodne Unii Europejskiej!
9 października 2018
Spotkanie z pisarzem | Stanisław Łubieński o tym „Jak być gościem w rezerwacie Beka”
14 października 2018
Pokaż wszystkie
Przyrodniczy raj u ujścia Redy | Wystawa zdjęć przyrody rezerwatu Beka

Ujście Redy, fot. Dariusz Bógdał

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. F. Ceynowy w Rumi zapraszają na wystawę fotograficzną zatytułowaną „Przyrodniczy raj u ujścia Redy”.

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godzinie 12.00 w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki w Rumi przy ul. Pomorskiej 11.

W ramach wystawy zaprezentowane zostaną zdjęcia osób, które od lat związane są z obszarem o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, objętym od ponad 30 lat ochroną, leżącym w ujściu Pradoliny Redy do Zatoki Puckiej.

Ten fragment przyrody, chroniony jako rezerwat Beka to rzadkie w Polsce nadmorskie zabagnione łąki, z wyjątkową, specyficzną roślinnością słonolubną, zanikające w Polsce łąki trzęślicowe oraz torfowiska, turzycowiska i formy wydmowe. Występuje tu szereg rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin. Można obserwować wiele rzadkich gatunków ptaków. Niezniszczona przyroda i wyróżniający krajobraz ujścia szerokiej doliny do Zatoki Puckiej sprawia, że obszar ten można nazwać przyrodniczym rajem.

Niezwykle piękne zdjęcia prezentują zarówno rzadkie gatunki ptaków i roślin, jak również urokliwe krajobrazy, które można ujrzeć u ujścia Redy o każdej porze roku. Wystawa zwraca uwagę mieszkańcom regionu na konieczność zachowania miejsc cennych przyrodniczo, jako wspólnego dobra, które powinno przetrwać również dla przyszłych pokoleń.

Wystawa jest przygotowana w ramach projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Partnerami projektu są Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Więcej informacji o wydarzeniu: Hanna Rachwald 58 3412693, Bogumiła Błaszkowska 500 239 688

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl