Szkolenie „Skuteczne działania w społeczności lokalnej” | relacja

Zimowe Ptakoliczenie | 25-27 stycznia 2019
19 grudnia 2018
Ptasie interwencje – praktyczny poradnik
4 stycznia 2019
Pokaż wszystkie
Szkolenie „Skuteczne działania w społeczności lokalnej” | relacja

Uczestnicy szkolenia „Skuteczne działania w społeczności lokalnej”

Ważnym aspektem pracy wolontariusza OTOP jest działalność na rzecz najbliższego otoczenia, a odbiorcą wielu działań wolontariackich jest lokalna społeczność. Jak sprawić, żeby nasza praca na jej rzecz była wartościowa, interesująca i wpisywała się w lokalne potrzeby ? Jak zachęcić do podejmowania wspólnych działań? O tym mogli posłuchać wolontariusze OTOP w trakcie szkolenia „Skuteczne działania w społeczności lokalnej”, które odbyło się 8–9 grudnia 2018 r. w Warszawie.

Zadanie zespołowe “Kładka”

Jednym z zaproszonych gości był Dariusz Kraszewski z akcji „Masz głos!”, koordynowanej przez Fundację Batorego. W trakcie wykładu otwierającego szkolenie opowiedział o najistotniejszych zasadach angażowania innych do naszych działań, a także o istocie podziału ról w grupie, kwestii uwzględniania kompetencji i adekwatności poziomu przydzielanych zadań.

Dariusz Ożarowski, wieloletni Lider Trójmiejskiej Grupy OTOP, jednej z najaktywniejszych grup lokalnych, przedstawił „przepis na grupę lokalną”. Opowiedział, jak krok po kroku powołać grupę, jak ją zintegrować i zachęcić do współpracy, a także – jak podtrzymywać relacje z jej członkami.  Uzupełnieniem jego wystąpienia była sesja „The best of grupy lokalne”, w czasie której wolontariusze OTOP prezentowali swoje działania. Ich różnorodność, pomysłowość i ważność jest nie do przecenienia.

O prawnych aspektach i narzędziach służących angażowaniu lokalnych społeczności opowiedziała Monika Klimowicz, specjalistka ds. komunikacji i edukacji w OTOP. Drugie jej wystąpienie dotyczyło najważniejszych elementów, jakie powinny się znaleźć w kampaniach promocyjnych wydarzeń organizowanych przez wolontariuszy OTOP.

Praca w grupach – przygotowani kampanii promocyjnej

W trakcie drugiego dnia zdobytą wiedzę wolontariusze mogli wykorzystać w czasie warsztatów, których celem było przygotowanie akcji promocyjnej lokalnych wydarzeń w ramach Zimowego Ptakoliczenia.

Kolejne zajęcia warsztatowe, poprzedzone wykładem Aleksandry Pępkowskiej-Król z krakowskiego biura OTOP, dotyczyły sposobów pozyskiwania funduszy na działania edukacyjno-przyrodnicze, planowania takich działań z udziałem społeczności lokalnej oraz pisania prostego wniosku aplikacyjnego.

Zastanawialiśmy się także wspólnie – w trakcie pracy w grupach oraz ożywionej dyskusji – w jaki sposób zaangażować wolontariuszy o różnych umiejętnościach i kwalifikacjach oraz jak przekonać do naszych pomysłów w kwestii ochrony przyrody tych, którzy nie identyfikują się z naszymi racjami.

Szkolenie zakończyliśmy dwiema prelekcjami zaproszonych gości. Dominik Kuc ze stowarzyszenia Razem dla Bielan opowiadał o zaangażowaniu mieszkańców dzielnicy w działania proprzyrodnicze i prospołeczne, natomiast Barbara Grzebulska i Przemysław Gumułka z Fundacji Psubraty przedstawili idee międzynarodowej akcji „Łączą nas ptaki”.

Dwa intensywne dni szkolenia upłynęły nie tylko pod znakiem zdobywania wiedzy, ale także ważnych i potrzebnych rozmów o konieczności angażowania społeczności lokalnych oraz korzyści płynących z takiej współpracy. Nasi wolontariusze po raz kolejny pokazali, że są nie tylko otwarci i kreatywni w kwestiach współpracy na wielu płaszczyznach, ale także mają wiedzę na ten temat, pozwalającą podejmować niezwykle potrzebne inicjatywy lokalne – tak w zakresie edukacji, jak i ochrony przyrody.

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Wolontariat wysokich lotów”, współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl