Szkolenie „Skuteczne działania w społeczności lokalnej” | relacja - OTOP

Szkolenie „Skuteczne działania w społeczności lokalnej” | relacja

Zimowe Ptakoliczenie | 25-27 stycznia 2019
19 grudnia 2018
Ptasie interwencje – praktyczny poradnik
4 stycznia 2019
Pokaż wszystkie
Szkolenie „Skuteczne działania w społeczności lokalnej” | relacja

Uczestnicy szkolenia „Skuteczne działania w społeczności lokalnej”

Ważnym aspektem pracy wolontariusza OTOP jest działalność na rzecz najbliższego otoczenia, a odbiorcą wielu działań wolontariackich jest lokalna społeczność. Jak sprawić, żeby nasza praca na jej rzecz była wartościowa, interesująca i wpisywała się w lokalne potrzeby ? Jak zachęcić do podejmowania wspólnych działań? O tym mogli posłuchać wolontariusze OTOP w trakcie szkolenia „Skuteczne działania w społeczności lokalnej”, które odbyło się 8–9 grudnia 2018 r. w Warszawie.

Zadanie zespołowe “Kładka”

Jednym z zaproszonych gości był Dariusz Kraszewski z akcji „Masz głos!”, koordynowanej przez Fundację Batorego. W trakcie wykładu otwierającego szkolenie opowiedział o najistotniejszych zasadach angażowania innych do naszych działań, a także o istocie podziału ról w grupie, kwestii uwzględniania kompetencji i adekwatności poziomu przydzielanych zadań.

Dariusz Ożarowski, wieloletni Lider Trójmiejskiej Grupy OTOP, jednej z najaktywniejszych grup lokalnych, przedstawił „przepis na grupę lokalną”. Opowiedział, jak krok po kroku powołać grupę, jak ją zintegrować i zachęcić do współpracy, a także – jak podtrzymywać relacje z jej członkami.  Uzupełnieniem jego wystąpienia była sesja „The best of grupy lokalne”, w czasie której wolontariusze OTOP prezentowali swoje działania. Ich różnorodność, pomysłowość i ważność jest nie do przecenienia.

O prawnych aspektach i narzędziach służących angażowaniu lokalnych społeczności opowiedziała Monika Klimowicz, specjalistka ds. komunikacji i edukacji w OTOP. Drugie jej wystąpienie dotyczyło najważniejszych elementów, jakie powinny się znaleźć w kampaniach promocyjnych wydarzeń organizowanych przez wolontariuszy OTOP.

Praca w grupach – przygotowani kampanii promocyjnej

W trakcie drugiego dnia zdobytą wiedzę wolontariusze mogli wykorzystać w czasie warsztatów, których celem było przygotowanie akcji promocyjnej lokalnych wydarzeń w ramach Zimowego Ptakoliczenia.

Kolejne zajęcia warsztatowe, poprzedzone wykładem Aleksandry Pępkowskiej-Król z krakowskiego biura OTOP, dotyczyły sposobów pozyskiwania funduszy na działania edukacyjno-przyrodnicze, planowania takich działań z udziałem społeczności lokalnej oraz pisania prostego wniosku aplikacyjnego.

Zastanawialiśmy się także wspólnie – w trakcie pracy w grupach oraz ożywionej dyskusji – w jaki sposób zaangażować wolontariuszy o różnych umiejętnościach i kwalifikacjach oraz jak przekonać do naszych pomysłów w kwestii ochrony przyrody tych, którzy nie identyfikują się z naszymi racjami.

Szkolenie zakończyliśmy dwiema prelekcjami zaproszonych gości. Dominik Kuc ze stowarzyszenia Razem dla Bielan opowiadał o zaangażowaniu mieszkańców dzielnicy w działania proprzyrodnicze i prospołeczne, natomiast Barbara Grzebulska i Przemysław Gumułka z Fundacji Psubraty przedstawili idee międzynarodowej akcji „Łączą nas ptaki”.

Dwa intensywne dni szkolenia upłynęły nie tylko pod znakiem zdobywania wiedzy, ale także ważnych i potrzebnych rozmów o konieczności angażowania społeczności lokalnych oraz korzyści płynących z takiej współpracy. Nasi wolontariusze po raz kolejny pokazali, że są nie tylko otwarci i kreatywni w kwestiach współpracy na wielu płaszczyznach, ale także mają wiedzę na ten temat, pozwalającą podejmować niezwykle potrzebne inicjatywy lokalne – tak w zakresie edukacji, jak i ochrony przyrody.

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Wolontariat wysokich lotów”, współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

 

Wpłacam