Stanowisko OTOP w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej - OTOP
Poszukujemy wykwalifikowanych obserwatorów ptaków do prac w Rumunii!
11 marca 2019
Sprzątamy razem rezerwat Beka | 23 marca
15 marca 2019
Pokaż wszystkie
Stanowisko OTOP w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Mierzeja Wiślana, fot. Ilona Iwko

Od początku przedstawienia rządowych planów, związanych z przekopem Mierzei Wiślanej, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wskazuje na wysoce szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, w tym na obszary chronione, wspomnianej inwestycji. Wspólne stanowisko kilkunastu organizacji pozarządowych w sprawie Programu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” zostało przekazane Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w roku 2016. Dostępne jest na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków https://otop.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/stanowisko-Przekop-Mierzei.pdf

Ponadto, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest uczestnikiem postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską z lokalizacją w Nowym Świecie”. W dniu 5 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji uznając, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań.

Po analizie przedmiotowej decyzji, powołując się na opinie ekspertów (Uwagi do „Aneksu do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” dr Michała Goca z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego), OTOP złożył odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z uwagi na uchybienia w wydanej decyzji, którymi są: pominięcie znaczącego, negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na obszary Natura 2000 Zalew i Mierzeja Wiślana oraz nieustosunkowanie się i nie omówienie w decyzji szeregu uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa.

W dniu 19 lutego br. GDOŚ poinformował OTOP, że nie mógł przeprowadzić postępowania odwoławczego w ustawowym terminie i wyznaczył nowy termin na 19 kwietnia 2019 r. Oznacza to, że postępowanie odwoławcze nadal trwa.

Niestety, w międzyczasie RDOŚ w Olszynie w dniu 12 grudnia 2018 roku nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, a Wojewoda Pomorski na tej podstawie wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji.

Należy podkreślić, iż decyzja RDOŚ w Olsztynie może stać się ostateczna dopiero po rozpatrzeniu przez GDOŚ złożonych od niej odwołań. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie oznacza, że decyzja opatrzona tym rygorem jest ostateczna. Warunkiem koniecznym do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji jest wydanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. „

Stanowisko OTOP w sprawie tej inwestycji  najlepiej odzwierciedla tytuł artykułu „Przekop Mierzei: jak za jednym zamachem zaszkodzić Przyrodzie, stracić dużo pieniędzy i nie uzyskać nic w zamian” przygotowany przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Instytutu Oceanologii PAN.
Link do artykułu

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl