Poszukujemy wykwalifikowanych obserwatorów ptaków do prac w Rumunii!

Zostań obserwatorem MPPL
26 lutego 2019
Stanowisko OTOP w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej
12 marca 2019
Pokaż wszystkie
Poszukujemy wykwalifikowanych obserwatorów ptaków do prac w Rumunii!

Karpaty Rumuńskie, fot. Romuald Mikusek

Poszukujemy wykwalifikowanych obserwatorów ptaków do fascynujących prac na terenie Rumunii!

OTOP otrzymał zaproszenie do współpracy w inwentaryzacji ptaków w obszarach Natura 2000 w Rumunii. Rumuńskie Towarzystwo Ornitologiczne – SOR (Societatea Ornitologica Romana), partner BirdLife International – przystępuje w konsorcjum z Milvus Group do przetargu ogłoszonego przez rumuńskie Ministerstwo Środowiska. W celu realizacji inwentaryzacji, w zakresie przewidzianym w przetargu, konsorcjum  poszukuje ok. 300 wykwalifikowanych ornitologów z Rumunii oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wyniki przetargu będą znane na przełomie maja i czerwca 2019, a sama inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w sezonie lęgowym w 2020 roku.

Minimalny czas udziału w pracach terenowych to 5 dni, jednak jest możliwość uczestniczenia w pracach inwentaryzacyjnych w dłuższym okresie. Koszty podróży i zakwaterowania  będą pokrywane w ramach projektu. Konsorcjum  zapewni również wynagrodzenie płacone  za każdy dzień pracy w terenie.

Dokumenty należy nadsyłać najpóźniej do 18 marca.

Od kandydatów wymagane są następujące kwalifikacje i dokumenty:

– CV europass w języku angielskim (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae);

– skan dyplomu ukończenia studiów wyższych:  dyplom licencjata lub magistra nauk przyrodniczych, biologii, nauk o środowisku, ekologii, zootechniki, agronomii, leśnictwa, geografii i dziedzin pokrewnych. Jeśli ktoś ukończył system boloński (3 lata studiów licencjackich), potrzebny jest również stopień magistra;

– ogólne doświadczenie zawodowe – potwierdzone przez pracodawcę stosownym oświadczeniem (minimum 3 lata pracy w zawodzie);

– specjalistyczne doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok (potwierdzony dokumentami) w ramach jednego lub kilku projektów, w tym inwentaryzacji ptaków lub monitoringu. W tym przypadku liczy się także praca wolontariuszy w projektach monitoringowych.  Oferujemy pomoc  w przygotowaniu tego typu zaświadczenia dla osób biorących w MPPL i innych monitoringach koordynowanych przez OTOP;

– oświadczenie o dostępności w języku angielskim podpisane przez kandydata  (w załączeniu).

Aplikacja odbywa się drogą elektroniczną, w związku z tym dokumenty w wersji papierowej można będzie otrzymać tylko wtedy, gdy konsorcjum wygra przetarg.

Ponieważ czas jest teraz głównym ograniczeniem, bardzo prosimy o jak najszybszą informację zwrotną  osoby gotowe do złożenia do nas swoich aplikacji.

Kontakt:
Monika Klimowicz
monika.klimowicz@otop.org.pl

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl