Europejskie Dni Ptaków | wstępne wyniki z Europy - OTOP
Temat Rzeka | konkurs fotograficzny | 30 września – 6 stycznia 2020
1 października 2019
Szkolenie „Prowadzenie i raportowanie monitoringu i obserwacji ornitologicznych” | 26-27.10.2019
7 października 2019
Pokaż wszystkie
Europejskie Dni Ptaków | wstępne wyniki z Europy

Podkarpacka Grupa OTOP w trakcie Europejskich Dni Ptaków 2019, fot. Tymoteusz Mazurkiewicz

Mamy pierwsze wyniki Europejskich Dni Ptaków 2019 (EuroBirdwatch) z Europy! Na podstawie tzw. szybkich raportów, które kraje uczestniczące musiały przesłać dziś do godz. 17 do SOS/BirdLife Słowacja – koordynatora tegorocznego EuroBirwatch – koledzy ze Słowacji (Katarina Ducka i Jan Gugh) przygotowali zestawienie zaangażowania i obserwacji w poszczególnych państwach. I tak:

– zwycięstwo w kategorii „Największa liczba zaobserwowanych ptaków” przypadło  Finlandii, gdzie policzono 1.300.000 ptaków. Drugie miejsce zajęła Szwecja (1.200.000 ptaków), trzecie – Węgry (325.039). Polska uplasowała się na 6. miejscu, z 144.030 zaobserwowanymi ptakami.

Łącznie w całej Europie zaobserwowano 4.272.230 ptaków.

– zwycięstwo w kategorii „Największa liczba uczestników wydarzeń” ex aequo zajęły Finlandia i Grecja – w obu krajach we wszystkich wydarzeniach wzięło udział po 3500 obserwatorów. Drugie miejsce przypadło Węgrom (3128 obserwatorów), trzecie – Rosji  (2840 obserwatorów). Polska zajęła 4. miejsce (2802 obserwatorów). Gdyby wszystkie raporty dotarły do OTOP-u na czas, czyli do godz. 15 – wygralibyśmy z Rosją walkę o podium. Niestety, kilka ostatnich, które wpłynęły tuż przed godz. 17 i po 17 – nie zostały uwzględnione w przesłanym do BirdLife  raporcie.

Łącznie w całej Europie w wydarzeniach EuroBirwatch 2019 wzięło udział 28.920 uczestników.

– W kategorii „Największa liczba zorganizowanych wydarzeń” wygrała Rosja, gdzie zostało zorganizowane 326 wydarzeń. Drugie miejsce zajęły Węgry – 140 wydarzeń, a trzecie przypadło Polsce! To dzięki Wam, naszym niezwykłym Wolontariuszkom i Wolontariuszom oraz Nauczycielkom i Nauczycielom w naszym kraju odbyło się aż 95 wydarzeń. Bardzo Wam dziękujemy za Wasz wkład w Europejskie Dni Ptaków 2019!

Łącznie w całej Europie odbyło się 1089 wydarzeń.

Z Szybkich raportów wynika, że zwycięskim gatunkiem Europejskich Dni Ptaków 2019 w Polsce został grzywacz. Nasi obserwatorzy policzyli aż 45.878 tych ptaków. Drugie miejsce należy do szpaka – 13.106 osobników, trzecie – do bogatki – 11.655 osobników. Co ciekawe, podobny skład gatunkowy zwycięskich ptaków jest u naszych sąsiadów – w Austrii, w Czechach, na Litwie, na Ukrainie, a także na Węgrzech. Wynika z tego, że w naszej części Europy trwa intensywny przelot grzywaczy i szpaków.

Dla całej Europy „zwycięska trójka” wygląda następująco:

  1. Bernikla białolica – 918.859 osobników
  2. Grzywacz – 718.625 osobników
  3. Szpak – 309.306 osobników

Szczegółowe dane, dotyczące obserwacji w Polsce, pojawią się po 15 października.

Dziękujemy wszystkim organizatorom oraz uczestnikom wydarzeń Europejskich Dni Ptaków 2019. Bez Was to niezwykłe wydarzenie nie udałoby się!

Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Wolontariat wysokich lotów” współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

 

Wpłacam