Koordynator projektu OTOP | praca
11 października 2019
Zgłoś zdjęcie na konkurs „Temat Rzeka” | do 6 stycznia 2020 | przedłużenie terminu
21 listopada 2019
Pokaż wszystkie
EuroBirdPortal uhonorowany nagrodą BTO Marsh Awards

Dymówka, fot. Cezary Korkosz

EuroBirdPortal został uhonorowany prestiżową nagrodą Marsh Award, przyznawaną przez organizację British Trust for Ornithology (BTO) w kategorii „Innowacje w ornitologii” 2019

EuroBirdPortal to europejskie repozytorium, które gromadzi i przechowuje dane o ptakach, pochodzące z 29 krajów. Jest to jednak coś więcej niż tylko „magazyn danych”. Dzięki pozyskiwaniu tak wielu informacji, EuroBirdPortal tworzy animowane mapy, ukazujące ptasie migracje. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ma przyjemność być partnerem EuroBirdPortal, a dane z administrowanej przez OTOP platformy ornitho.pl i aplikacji NaturaList zasilają zasoby EBP. 

W kwietniu 2019 r. EuroBirdPortal uruchomił przeglądarkę, działającą w czasie zbliżonym do rzeczywistego, która mapuje tygodniowe trasy wędrówek 105 gatunków ptaków migrujących w całej Europie. Mapy są aktualizowane automatycznie co noc, na podstawie informacji zebranych przez portale internetowe partnerów EBP: około 120.000 nowych danych dziennie (około 45 mln nowych danych każdego roku). Dzięki tym mapom możemy obserwować trasy przemieszczania się po Europie 105 różnych gatunków ptaków migrujących.

Dzięki mapom możemy obserwować między innymi trwający właśnie odlot jaskółek i przylot droździków, źródło: eurobirdportal.org

EuroBirdPortal nawiązał współpracę z Komisją Europejską, a ostatnia faza rozwoju portalu była finansowana z unijnego programu LIFE (w którym BTO był kluczowym partnerem). EBP współpracuje również z Komisją w celu zbadania, w jaki sposób zebrane wyniki mogą wpłynąć na politykę ochrony przyrody, na przykład w odniesieniu do określania sezonów łowieckich. Obecnie opracowywane są inicjatywy dotyczące głównych analiz danych w ramach EBP na skalę kontynentalną.

Gabriel Gargallo, odbierający nagrodę w imieniu EuroBirdPortal, powiedział: „Sukces projektu EBP zależy od ścisłej współpracy dziesiątek organizacji ornitologicznych, które prowadzą internetowe platformy rejestrowania obserwacji ptaków, działające w Europie oraz innowacyjnego wykorzystania nowych technologii w celu łączenia i wizualizacji ogromnej liczby danych w czasie niemal rzeczywistym. Nie byłoby to jednak możliwe bez współpracy 120.000 wolontariuszy – obserwatorów ptaków, którzy zbierają i dzielą się swoimi obserwacjami na tych platformach internetowych. Chciałbym zatem im wszystkim zadedykować tę nagrodę”.

Zwycięzcy BTO Marsh Awards 2019

EBP jest projektem European Bird Census Council (EBCC), opracowanym w ramach partnerstwa, które obecnie obejmuje 81 instytucji z 29 różnych krajów.

EBCC jest holenderską organizacją, zrzeszającą ornitologów, współpracującą na wiele sposobów temacie monitoringu, tworzenia atlasu danych, a tym samym informowania o populacjach ptaków w Europie i ich ochrony. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ebcc.info

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl