2 filmowe spotkania z Beką na Światowy Dzień Mokradeł - OTOP
Champions Of The Flyway | wspomóż drużynę z Polski
29 stycznia 2020
New scientific research: translocation of Aquatic warblers might be more successful than was thought
3 lutego 2020
Pokaż wszystkie
2 filmowe spotkania z Beką na Światowy Dzień Mokradeł

Mroźne krajobrazy Beki, fot. U. Rzeszot

Światowy Dzień Mokradeł, obchodzony 2 lutego, to najlepsza okazja, by zaprosić na premierę dwóch filmów, nakręconych w rezerwacie Beka.

Pierwszy z nich to krótki spot, w którym niezwykły przewodnik podgląda zachowania turystów w rezerwacie Beka. Sprawdźcie koniecznie, kto jest narratorem i co ma nam do powiedzenia…

Drugi film to spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim, filmowcem i fotografem przyrody, znanym jako „Marcin z Lasu”. Marcin opowiada o swojej pasji przyrodniczej, skupiając się na etycznym obserwowaniu i fotografowaniu przyrody. Ma sporo życzliwych porad dla tych, którzy – będąc w gościnie w rezerwacie Beka – chcą podglądać dziką przyrodę i fotografować ją tak, by jej nie szkodzić.

Rezerwat przyrody o nazwie Beka utworzono zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 roku. Obejmuje niskie wybrzeże Zatoki Puckiej, znajdujące się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Głównymi celami ochrony tego terenu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wilgotnych słonych łąk, tzw. słonaw i rzadkich zbiorowisk młak turzycowych oraz bogatej awifauny lęgowej i przelotnej. Rezerwat Beka włączony został w granice ostoi Natura 2000. Zaliczany jest jako obszar chroniony wedle Dyrektywy ptasiej – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB 220005 Zatoka Pucka), a także Dyrektywy siedliskowej –Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski).

Od 1999 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje zadania czynnej ochrony, głównie wypas oraz koszenia, które pozwalają wyeliminować trzcinę, zarastającą cenne siedliska. Dzięki naszym działaniom duże fragmenty słonych łąk osiągnęły wygląd podobny, jak w okresie użytkowania pastwiskowego z lat 70. ubiegłego wieku.

Światowy Dzień Mokradeł  obchodzimy co roku 2 lutego, w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwanej Konwencją Ramsarską.

Chcesz odwiedzić rezerwat Beka? Zapraszamy!

http://rezerwat.otop.org.pl/

Projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl